Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Teisės fakultetas

Licencijuojamos duomenų bazės, rekomenduojamos Teisės fakultetui

 

Pavadinimas Aprašymas Jungimosi būdai

Academic Search Complete (EBSCO)

 

Daugiatemė, tarp jų teisė. Visatekstė.

VDU kompiuterių tinkle

Nuotolinė prieiga

Cambridge Core Humanitariniai, socialiniai mokslai, tarp jų teisė, tarptautinė teisė. Visatekstė. Prenumeruojamos Humanities and Social Sciences kolekcijos žurnalų sąrašas

VDU kompiuterių tinkle

Nuotolinė prieiga

 

Clarivate Analytics Web of Science Citavimo informacijos duomenų bazė. Bibliografinė.

Prieiga suteikiama KTU ir VU kompiuterių tinkluose kitų universitetų bendruomenių nariams, tapus minėtų bibliotekų vartotojais: KTU biblioteka (K. Donelaičio g. 20–203, Kaunas); VU biblioteka (Universiteto g. 3, Vilnius).

Nuotolinė prieiga susikūrus asmeninę paskyrą ne VDU kompiuterių tinkle

Ebook Central (Academic Complete) Elektroninės knygos. Daugiatemė, tarp jų teisė.

VDU kompiuterių tinkle

Nuotolinė prieiga

EBSCO eBook Academic Collection Elektroninės knygos. Daugiatemė, tarp jų konstitucinė, tarptautinė, aplinkos apsaugos teisė, intelektinė nuosavybė, teisė ir etika.

VDU kompiuterių tinkle

Nuotolinė prieiga

 

Emerald Management eJournals Collection Daugiatemė, tarp jų ekonominiai nusikaltimai, verslo etika ir teisė. Visatekstė. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas

VDU kompiuterių tinkle

Nuotolinė prieiga

 

E-sąvadai

 

Nuolat atnaujinami norminių teisės aktų rinkiniai: Finansai, Mokesčių įstatymų komentarai, Darbo kodeksas ir jo poįstatyminiai aktai, Darbų sauga, Priešgaisrinė sauga, Maistas ir jo higienos normos, Viešojo sektoriaus subjektų apskaita, Verslo apskaitos standartai.

Jungtis Prieiga tik su slaptažodžiais. Dėl slaptažodžių kreiptis į bibliotekos darbuotojus arba el. paštu db@bibl.vdu.lt (prašome rašyti iš Universiteto el. pašto)

 

Foreign & International Law Resources Database (HeinOnline) Metraščiai ir žurnalai, JAV teisės apžvalgos, tarptautinių tribunolų ir teismų sprendimai, Europos Bendrijos Teisingumo Teismo ir kt. dokumentai.

VDU kompiuterių tinkle (išskyrus VDU Švietimo ir Žemės ūkio akademijų kompiuterių tinklus)

Nuotolinė prieiga

 

HeinOnline Teisė. Visatekstė.

VDU kompiuterių tinkle (išskyrus VDU Švietimo ir Žemės ūkio akademijų kompiuterių tinklus)

Nuotolinė prieiga

INFOLEX. Praktika Lietuvos Respublikos teismų praktika ir teisės aktai. Visatekstė. Jungtis Prieiga su slaptažodžiais M. Romerio bibliotekoje. Dėl slaptažodžių kreiptis į bibliotekos darbuotojus.
INFOLEX.Teisės aktai Lietuvos Respublikos teisės aktai. Visatekstė. Jungtis Prieiga su slaptažodžiais V. Biržiškos, L. Donskio, M. Romerio, Švietimo akademijos bibliotekose. Dėl slaptažodžių kreiptis į bibliotekos darbuotojus.
JSTOR

Daugiatemė, tarp jų teisė. Visatekstė.

Prenumeruojamos Arts & Sciences I, II, III, IV kolekcijos. Žurnalų sąrašai

VDU kompiuterių tinkle

Nuotolinė prieiga

 

MasterFILE Premier (EBSCO) Daugiatemė, tarp jų teisė. Visatekstė.

VDU kompiuterių tinkle

Nuotolinė prieiga

Newspaper Source (EBSCO) JAV ir kt. valstybių laikraščių straipsniai, TV ir radijo naujienos. Visatekstė.

VDU kompiuterių tinkle

Nuotolinė prieiga

OECD iLibrary Daugiatemė, tarp jų prekybos, baudžiamoji teisė, korupcija. Visatekstė. Bazė prenumeruota iki 2012.11.01; pagal licenciją suteikiama prieiga prie licencijuoto turinio.

VDU kompiuterių tinkle

Nuotolinė prieiga

 

Oxford Journals Collection Daugiatemė, tarp jų teisė (tarptautinė, konstitucinė, ekonominė, medicinos), kriminologija. Visatekstė. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas

VDU kompiuterių tinkle

Nuotolinė prieiga

 

RefWorks Bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Jungtis
SAGE Journals Online Daugiatemė, tarp jų medicinos teisė, kriminologija. Visatekstė. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas

VDU kompiuterių tinkle

Nuotolinė prieiga

ScienceDirect Daugiatemė, tarp jų teisė, kriminologija, nusikalstamumas. Visatekstė. Prenumeruojami žurnalai Freedom Collection ir elektroninės knygos.

VDU kompiuterių tinkle

Nuotolinė prieiga

 

Slavery in America and the World: History, Culture and Law (HeinOnline) Kolonijų ir JAV valstijų bei federaliniai įstatymai, bylos, knygos, brošiūros ir kt. vergovės tema.

VDU kompiuterių tinkle

Nuotolinė prieiga

SpringerLink Daugiatemė, tarp jų teisė.Visatekstė. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas. Bazė prenumeruota iki 2007.12.31, pagal licenciją suteikiama prieiga prie licencijuoto turinio.

VDU kompiuterių tinkle

Nuotolinė prieiga

 

Taylor & Francis Daugiatemė, tarp jų teisė, kriminologija. Visatekstė. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas. Suteikiama prieiga prie straipsnių nuo 1997 metų.

VDU kompiuterių tinkle

Nuotolinė prieiga

VGTU leidžiami žurnalai yra atviros prieigos

VGTU leidyklos elektroninės knygos Daugiatemė, tarp jų teisė. Prenumeruojamų elektroninių knygų sąrašas

VDU kompiuterių tinkle (išskyrus VDU Švietimo akademijos kompiuterių tinklą)

Nuotolinė prieiga

Westlaw

Viena didžiausių pasaulyje teisinių dokumentų duomenų bazė, kurioje pateikiami tarptautinės teisės dokumentai, daugiašalės sutartys ir susitarimai, tarptautinių teismų ir tribunolų bylos, tarptautinių organizacijų dokumentai, taip pat 33 Europos šalių bei JAV, Kanados, Australijos ir kt. teisės aktai, teismų  bylos, teisės apžvalgos ir verslo informacija.

Bazė prenumeruota iki 2018.12.31.

VDU kompiuterių tinkle:
International Materials (WestlawNext)
Nuotolinė prieiga
Wiley Online Library Daugiatemė, tarp jų teisė, kriminologija. Visatekstė. Prenumeruotos Social Sciences and Humanities (SSH) kolekcijos žurnalų sąrašas. Bazė prenumeruota iki 2012.07.21, pagal licenciją suteikiama prieiga prie licencijuoto turinio.

VDU kompiuterių tinkle

Nuotolinė prieiga

 

 

 

Bibliotekos padaliniai

K. Donelaičio g. 52–218, Kaunas
V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas
Jonavos g. 66–106, Kaunas
Vileikos g. 8–602/605, Kaunas
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj.
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius