Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Mokslo ir meno krypčių klasifikatorius

(Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto  ministro 2019 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. V-156 redakcija)

 

Kodas Mokslo kryptis
Gamtos mokslai N 000
N 001 Matematika
N 002 Fizika
N 003 Chemija
N 004 Biochemija
N 005 Geologija
N 006 Fizinė geografija
N 007 Paleontologija
N 008 Astronomija
N 009 Informatika
N 010 Biologija
N 011 Biofizika
N 012 Ekologija ir aplinkotyra
N 013 Botanika
N 014 Zoologija
Technologijos mokslai T 000
T 001 Elektros ir elektronikos inžinerija
T 002 Statybos inžinerija
T 003 Transporto inžinerija
T 004 Aplinkos inžinerija
T 005 Chemijos inžinerija
T 006 Energetika ir termoinžinerija
T 007 Informatikos inžinerija
T 008 Medžiagų inžinerija
T 009 Mechanikos inžinerija
T 010 Matavimų inžinerija
Medicinos ir sveikatos mokslai M 000
M 001 Medicina
M 002 Odontologija
M 003 Farmacija
M 004 Visuomenės sveikata
M 005 Slauga
Žemės ūkio mokslai A 000
A 001 Agronomija
A 002 Veterinarija
A 003 Gyvūnų mokslai
A 004 Miškotyra
Socialiniai mokslai S 000
S 001 Teisė
S 002 Politikos mokslai
S 003 Vadyba
S 004 Ekonomika
S 005 Sociologija
S 006 Psichologija
S 007 Edukologija
S 008 Komunikacija ir informacija
Humanitariniai mokslai H 000
H 001 Filosofija
H 002 Teologija
H 003 Menotyra
H 004 Filologija
H 005 Istorija ir archeologija
H 006 Etnologija

 

 

MENO KRYPČIŲ KLASIFIKATORIUS

 

Kodas Meno kryptis
Scenos ir ekrano menai C 000
C 001 Muzika
C 002 Teatras ir kinas
Vaizduojamieji menai V 000
V 001 Architektūra
V 002 Dailė
V 003 Dizainas

 

 

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. +370 37 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. +370 5 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. +370 37 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. +370 37 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. +370 37 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. +370 37 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. +370 37 752304