Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Švietimo akademijos bibliotekai suteiktas Meilės Lukšienės vardas

Gruodžio 15 d. Švietimo akademijos bibliotekoje vyko renginys “Meilės Lukšienės jubiliejaus belaukiant”, kurio metu bibliotekai buvo suteiktas Meilės Lukšienės vardas.

Renginio svečius pasitiko „Šviesos“ ansamblio kolektyvas. Renginį atidarė vicekancleris prof.  A. Raslanas, prisiminimais pasidalino Meilės Lukšienės dukra habil. dr. Ingė Lukšaitė, prof. M. Barkauskaitė, prof. D. Survutaitė, Švietimo akademijos kanclerė prof. L. Kaminskienė. Svečiai susipažino su paroda skirta šiam renginiui, kurioje buvo pristatomi M. Lukšienės darbai, nuotraukos ir kita archyvinė medžiaga. Švietimo akademijos bibliotekoje saugoma Meilės Lukšienės asmeninė knygų kolekcija (2125 egz.), padovanota dukros Ingės Lukšaitės.

Renginio  nuotraukos – Martyno Musteikio

 

MEILUTĖ JULIJA LUKŠIENĖ-MATJOŠAITYTĖ

(1913 m. rugpjūčio 20 d. – 2009 m. spalio 16 d.)

Lietuvių literatūros tyrėja, pedagogė, edukologė, humanitarinių mokslų daktarė, habilituota socialinių mokslų daktarė, Lietuvos švietimo reformos pradininkė.

Iš garsios Lietuvos kultūros veikėjų giminės kilusi Meilutė Julija Lukšienė-Matjošaitytė gimė 1913 m. rugpjūčio 20 d. Vienoje, Austrijoje. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete įgijo lietuvių literatūros istorijos, lietuvių kalbotyros, prancūzų literatūros, pedagogikos specialybes, apgynė  humanitarinių mokslų daktaro ir socialinių mokslų habilituoto daktaro (edukologijos srityje) disertacijas.

Meilė Lukšienė – daugybės švietimo srities strateginių dokumentų bei knygų autorė ir bendraautorė, yra dirbusi mokytoja, universiteto dėstytoja, 1951-1958 m. vadovavo Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedrai. Sovietmečiu apkaltinta nacionalizmu ir antitarybiškumu ir dėl to pašalinta iš universiteto be teisės tyrinėti literatūrą. Vėliau, 1959 m., priimta į Pedagogikos mokslinio tyrimo institutą, kuriame iki pat 1997 m. buvo mokslo bendradarbė.

1989 m. Meilei Lukšienei suteiktas Nusipelniusios mokslo veikėjos vardas, 1994 m. – įteiktas Gedimino 5-ojo laipsnio ordinas. Mokslininkei 2003 m. įteiktas Vytauto Didžiojo ordino Komandoro didysis kryžius, o 2007 m. – Švietimo ir mokslo ministerijos garbės ženklas. 2004 m. Meilė Lukšienė apdovanota UNESCO Jano Amoso Komenijaus medaliu – vienu prestižiškiausių UNESCO apdovanojimų, skiriamu už ypač svarbius nuopelnus švietimo srityje.

1999 m. Lietuvos švietimo sistemą vertinę Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (angl. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) ekspertai pripažino, jog Lietuvoje egzistuoja tvirtas konceptualus pagrindas reformoms, ir pateikė Lietuvą kaip geriausią pagrindinio dokumento – 1992 m. Lietuvos švietimo koncepcijos – kūrimo ir plėtros pavyzdį. Šio dokumento pagrindinė autorė yra habil. dr. Meilė Lukšienė.

Meilės Lukšienės darbai įrodo, jog Ji yra pasaulinio lygio mokslininkė ir asmenybė, padariusi ryškų indėlį demokratiškos pilietinės visuomenės ir modernios švietimo sistemos vystymui bei plėtrai.

 

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. +370 37 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. +370 5 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. +370 37 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. +370 37 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. +370 37 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. +370 37 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. +370 37 752304