Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Kaip pasinaudoti straipsnių publikavimo mokesčių nuolaidomis

Straipsnio publikavimo mokestis (Article Processing Charges; APC) yra mokestis, mokamas leidėjui, kad straipsnis būtų laisvai prieinamas internete. Mokestį gali sumokėti publikacijos autorius, institucija, mokslą finansuojančios organizacijos, privatūs rėmėjai ir mecenatai.

Pagal susitarimus su leidėjais universiteto autoriai gali publikuotis atvirosios prieigos žurnaluose nemokėdami APC arba tam mokesčiui taikomos nuolaidos.

Pavyzdžiui, norėdamas publikuotis leidėjo Taylor & Francis atvirosios prieigos žurnale „Food and Agricultural Immunology“ koordinuojantis VDU autorius (corresponding author) galėtų gauti 50 proc. nuolaidą APC mokesčiui (mokestis be nuolaidos 2180 €).

Arba, leidėjo SAGE hibridiniame žurnale „Urban Affairs Review“ koordinuojantis VDU autorius (corresponding author) galėtų publikuotis nemokamai. Nuolaida taikoma automatiškai, kai SAGE sistemoje autorius pasirenka institucinę priklausomybę. Kai straipsnis bus priimtas publikuoti, leidėjas susisieks su autoriumi, kad straipsniui būtų suteikta atvira prieiga. Pastaba. Išlaidos už publikacijų atvėrimą hibridiniuose žurnaluose nėra apmokamos LMT projektų lėšomis.

Daugiau informacijos apie EIFL (Electronic Information for Libraries) asociacijos, kurios narys yra VDU, sutartis su leidėjais dėl straipsnių apdorojimo mokesčių autoriams (galima ieškoti pagal publikacijos temą, prieigos tipą, leidėją, šalį, nuolaidą) čia. 

Terminai:

Atvirosios prieigos žurnalai – elektroniniai moksliniai žurnalai, kurių visi straipsniai yra recenzuoti ir atvirai, be papildomų mokesčių vartotojui, prieinami internete. Vartotojas, jeigu leidžia kūrybinių bendrijų licencijos CC-BY (angl. Creative Commons CC-BY), gali šių straipsnių pagrindu kurti išvestinius kūrinius.

Auksinis atvirosios prieigos kelias – tai straipsnių publikavimas atvirosios prieigos žurnaluose. Publikuojant auksiniu atvirosios prieigos keliu,  publikavimo išlaidos turi būti padengtos autoriaus, finansuojančių ar remiančių organizacijų ar kitų šaltinių. Publikacijos tampa viešai prieinamos iš karto po paskelbimo.

Hibridiniai žurnalai – elektroniniai mokslo žurnalai, suteikiantys atvirąją prieigą tik prie tų straipsnių, kurių autoriai ar juos finansuojančios institucijos yra apmokėję leidybos išlaidas; prieiga prie likusių straipsnių suteikiama tik prenumeratoriams už prenumeratos mokestį.

https://www.lmt.lt/lt/mokslo-politika/atviroji-prieiga/samprata-ir-terminai/740

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. +370 37 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. +370 5 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. +370 37 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. +370 37 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. +370 37 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. +370 37 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. +370 37 752304