Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Įdiegta nauja mokslo valdymo sistemos versija

Įdiegta technologiškai atnaujinta VDU mokslo valdymo sistemos (VDU CRIS) platforma. Atnaujinta technologinė platforma remiasi esminiais pasiekimais – tai nauja vartotojo sąsaja, realizuota modernioje Angular JS platformoje kartu su Node JS, sistemos funkcijų REST API,  informacijos pateikimo į archyvą sekų valdymo sistema (angl. workflow), nauju archyvo informacijos vieneto saugojimo objekto modeliu. Atnaujinta technologinė platforma sudaro sąlygas geresnei ir efektyvesnei integracijai tiek su kitomis Universiteto informacijos sistemomis, tiek ir su išorinėmis informacijos sistemomis bei  paslaugų teikimo platformomis, užtikrina geresnę greitaveiką, naujas turinio formavimo galimybes bei teikiamas paslaugas.

Naujos technologinės galimybės sudaro sąlygas visą Universiteto mokslo publikacijų rengimo, talpinimo, saugojimo ir sklaidos ciklą realizuoti vienoje platformoje – VDU CRIS. Buvo atlikta publikacijų duomenų bazės (PDB) reinžinerija ir nuo 2022 m. mokslo publikacijų metaduomenys rengiami VDU CRIS platformoje vietoje anksčiau tam tikslui naudotos bibliotekinės informacijos sistemos ALEPH. Mokslo publikacijos iš karto po jų metaduomenų parengimo yra prieinamos vartotojams tiek per PDB, tiek ir PDB mokslo produkcijos ataskaitų generavimo posistemį (nereikia laukti sinchronizacijos). Mokslo publikacijų metaduomenys katalogavimo proceso metu gali būti importuojami iš išorinių, pasaulyje gerai žinomų sistemų, tokių kaip Clarivate Web of Science, Scopus, PubMed, CrossRef (DOI), ORCID ir kt., tokiu būdu optimizuojant mokslo publikacijų aprašymo procesą. Mokslo publikacijų pateikimo į archyvą procesas taip pat optimizuotas tam panaudojant naujos informacijos pateikimo į archyvą sekų valdymo sistemos galimybes, atsisakant daugelio anksčiau rankiniu būdu vykdytų veiksmų bei  juos automatizuojant.

Kartu su CRIS programine įranga taip pat atnaujinta visa bazinė programinė įranga:  Linux, PostgreSQL DBVS, Apache Tomcat, Apache Solr ir kt. Bazinės programinės įrangos atnaujinimas leidžia užtikrinti geresnę greitaveiką ir didesnį informacijos saugumą internete.

2021 m. VDU CRIS sukaupta per 109 tūkst. Universiteto publikacijų, žurnalų straipsnių, studijų baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų kitų leidinių metaduomenų įrašų. Publikacijų duomenų bazėje (PDB) sukaupta per 69 tūkst. (2021 m. − 3,8 tūkst.) mokslo publikacijų, recenzuojamų žurnalų straipsnių, knygų − per 13 tūkst. (2021 m. − 3,2 tūkst.),  studijų baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų (ETD) per 21 tūkst. (2021 m. − 2,6 tūkst.) įrašų. Į naujai sukurtą bibliografinių įrašų kolekciją Apie Universitetą perkelta beveik 6,7 tūkst. publikacijų apie buvusius Aleksandro Stulginskio ir Lietuvos edukologijos universitetus.

VDU CRIS talpykla kasmet gausiai turtinama visateksčiais dokumentais. Iš viso talpykloje jau sukaupta beveik 35 tūkst. visateksčių dokumentų (621 e. knyga, 51 e. žurnalo archyvas (iš kurio 23 šiuo metu VDU leidžiami žurnalai), per 12 tūkst. straipsnių, per 21 tūkst. ETD bei 724 kiti dokumentai ir 11 duomenų rinkinių). Iš paminėtų dokumentų 84 proc. yra atvirai prieinami internete, 15 proc. – intranete. 71 proc. VDU CRIS esančių publikacijų ir kt. sukauptų įrašų yra su visateksčiais dokumentais arba pateiktomis išorinėmis nuorodomis (per 14,6 tūkst.) į visateksčius. Universitete sėkmingai įgyvendinamos 2020 m. patvirtintos „Vytauto Didžiojo universiteto atvirosios prieigos prie mokslinių publikacijų ir mokslinių tyrimų duomenų gairės“, kuriose paskelbti Universiteto atvirosios prieigos principai, kurių turi laikytis mokslininkai.

VDU CRIS sukurta per 1,5 tūkst. aktyvių mokslininkų profilių, iš kurių beveik 44 proc. su užpildyta detalia informacija apie jų profesinę, mokslinę pedagoginę kvalifikaciją, pripažinimą, apdovanojimus, dalyvavimą organizacijose, kviestines paskaitas, dėstomus dalykus ir kitas veiklas. Sistemoje sukurti 664 Universiteto vykdomus projektų, 139 padalinių bei 44 mokslo klasterių aprašai. Pradėti kaupti ir saugoti pirmieji mokslinių tyrimų duomenys. Tarp publikacijų, mokslininkų, padalinių, projektų ir kitų informacinių vienetų sukurtos kryžminės sąsajos.

Pastaraisiais metais matomas itin spartus VDU CRIS turinio panaudos ir sklaidos didėjimas. Per 2021 metus VDU CRIS portalą aplankė 344 tūkst. unikalių vartotojų, kurie atliko beveik 1,2 mln. peržiūrų ir atsisiuntė beveik 2,3 mln. visateksčių dokumentų.

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. +370 37 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. +370 5 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. +370 37 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. +370 37 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. +370 37 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. +370 37 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. +370 37 752304