Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Įdiegta nauja bibliotekinių paslaugų platforma

Gerinant studijoms ir mokslui reikalingą infrastruktūrą ir materialiuosius išteklius, ataskaitiniais metais biblioteka įgyvendino jai dedikuotą vieną svarbiausių strateginių uždavinių – įdiegė naujos kartos bibliotekinių paslaugų platformą Alma (ExLibris), veikiančią debesų kompiuterijos pagrindais. Ši platforma pakeitė per 20 metų naudotą bibliotekos informacijos sistemą Aleph (ExLibris). Perėjimas iš vienos sistemos į kitą užtruko visus 2021 metus ir apėmė visas bibliotekos veiklos sritis ir įtraukė visus bibliotekos darbuotojus. Buvo įvykdyti paruošiamieji sistemos diegimo darbai, duomenų pakeitimai senojoje sistemoje, parengtos duomenų migravimo specifikacijos, atlikti naujos sistemos konfigūravimo pagal bibliotekos poreikius darbai, duomenų migravimo ir konfigūravimo testavimas. Migruota beveik 300 tūkst. bibliografinių įrašų, beveik 1 mln. leidinių egzempliorių, suformuota beveik 400 tūkst. saugojimo vietų (holdingų). Suderinta vartotojų sinchronizacija su Universiteto sistemomis, suprogramuotas vartotojų duomenų API, užkrauta 12,5 tūkst. aktyvių vartotojų. Atlikti kiti platformos diegimo ir adaptavimo, sistemos sąsajos vertimo į lietuvių kalbą darbai, darbuotojų mokymai. Visi darbuotojai įgijo reikalingas kvalifikacijas darbui su sistema, du darbuotojai įgijo sistemos administravimo sertifikatus. Naujoji paslaugų platforma pradėta eksploatuoti 2021 m. gruodžio 20 d.

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. (8 37) 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. (8 5) 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. (8 37) 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. (8 37) 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. (8 37) 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. (8 37) 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. (8 37) 752304