English version

  • Kviečiame susipažinti su paroda „...Mūsų idėjos – tikybos brangybė, mokslas, dorumas, tautos reikalai ...“, skirta Ateitininkų organizacijos vedliams Stasiui Ylai, Antanui Maceinai ir Adolfui Damušiui. DAUGIAU  (2018-06-18)

  • VDU absolventų valdoma investicijų valdymo įmonė „Prudentis“ suteikė finansinę paramą ir padovanojo knygų VDU bibliotekai investicijų ir investicijų portfelio valdymo temomis ir kitų knygų, naudingų visiems, norintiems įgyti papildomų žinių, susijusių su ekonomika ar finansais. DAUGIAU  (2018-05-18)
  • 2018 metais universiteto bendruomenei užprenumeruotas el. žurnalas PragmaticsPublikuojami straipsniai pragmatikos, semantikos, diskurso analizės temomis. DAUGIAU (2018-03-08)

  • Kovo 6 d. Leonido Donskio bibliotekoje (V. Putvinskio g. 23) vienas žinomiausių komunikacijos specialistų pasaulyje, Paryžiaus Nacionalinio mokslinių tyrimų centro direktorius, mokslo žurnalo „Hermes“ steigėjas prof. D. Wolton pristatė „Hermes“ leidinius bei savo ir kitų Prancūzijos politologų knygas. DAUGIAU (2018-03-08)
  • TARPTAUTINIAM MOKSLININKŲ MATOMUMUI. Universiteto mokslininkams tapti dar labiau matomiems ir cituojamiems pasaulyje padės susikurtas ORCID įrašas (pavyzdys). ORCID – tai tarptautinis unikalus mokslininko raktas, asmeninė nuoroda, profilis internete, jungiantis  visą mokslininko mokslinę veiklą ir jos rezultatus bei sukuriantis sąsajas su ORCID kaupiančiomis ir naudojančiomis institucijomis. Reikia pagalbos susikurti ORCID? Kreipkitės db@bibl.vdu.ltPlačiau apie ORCID(2018-02-20)
  • Elektroninių knygų portale leidyba.lt sukurta Vytauto Didžiojo universiteto leidinių kolekcija ebooks.vdu.lt, kurią sudaro 70 akademinės knygos humanitarinių, socialinių ir fizinių mokslų temomis. Lietuvos bibliotekas, kitas institucijas ir visus susidomėjusius kviečiame naudotis mokamais ir atvirai prieinamais leidiniais. (2017-12-13)

  • Vytauto Didžiojo universitetas - vienas iš 254 pasaulio atvirosios prieigos knygų leidėjų! Vytauto Didžiojo universiteto autorių visatekstės knygos su pirmosiomis atvirosios prieigos licencijomis (Kūrybinių bendrijų, angl. Creative Commons) paskelbtos ir laisvai prieinamos tarptautiniame Atvirosios prieigos knygų kataloge (Directory of Open Access Books (DOAB). DAUGIAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naujienų prenumerata