English version

Taylor & Francis

Aprašymas
 
Siekiant užtikrinti saugumą, nuo 2018 m. sausio 31 d. nebus palaikomos senesnės naršyklių, pvz., Internet Explorer 10, versijos. Prašome atnaujinti naršyklių versijas.
 
Duomenų bazės Taylor & Francis visateksčių žurnalų kolekcija biomedicinos, fizinių, humanitarinių, socialinių ir technologijos mokslų temomis. Suteikiama prieiga prie straipsnių nuo 1997 metų.
 
Prenumeruojamų  žurnalų sąrašas (1796 pav.)
 
Prieigos terminas
 
Prenumeruojama iki 2018 m. gruodžio 31 d. 
 
Jungimosi būdai
 

Iš VDU kompiuterių tinklo - http://www.tandfonline.com/

Ne iš VDU kompiuterių tinklo - https://login.ezproxy.vdu.lt:2443/login  

 

 

Naujienų prenumerata