Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

VDU ePUB autorių teisės

Autorių teisės – tai turtinės ir asmeninės neturtinės autoriaus teisės į jo sukurtą intelektinį (meninį, techninį ar kt.) kūrinį.

Turtinės teisės suteikia autoriui teisę kontroliuoti jo kūrinio panaudojimą (išleidimą, platinimą, viešą rodymą, paskelbimą ir pan.) ir teisę gauti pajamas už kūrinio panaudojimą.

Neturtinės teisės – tai autorystės teisės, teisė į autoriaus vardą, būti paminėtam ant kūrinio viršelio ir pan. Autorių teisių įstatymai leidžia autoriams perduoti vienas teises ir išlaikyti kitas.

Jei mokslo publikacijos autorius leidėjui suteikė arba perleido neišimtines turtines autorių teises, turima atviros prieigos suteikimo teise autorius disponuoja pagal susitarimą su leidėju (leidėjai gana dažnai kelia papildomą kaupimo institucinėse talpyklose ar saviarchyvavimo sąlygą – taip vadinamą embargo laikotarpį, kurio esmė yra ta, kad atvira prieiga prie mokslo publikacijos suteikama praėjus tam tikram laikotarpiui nuo publikacijos pasirodymo mokslo žurnale). Autorius, publikuodamas kūrinį mokslo žurnale turi įvertinti publikavimo teisinius pagrindus – ar su leidėju sudaroma licencinė sutartis leidžia saviarchyvuoti publikuotą mokslo kūrinį. Sherpa interneto puslapiuose yra pateikiama informacija apie mokslo leidinių leidėjų praktikuojamą saviarchyvavimo politiką. Kūrybinės visumos (Creative Commons) organizacija pasiūlė autorinės sutarties su mokslo kūrinio leidėju priedą, kuriame aptariami autorių teisių paskirstymo, neišimtinės teisės viešai skelbti internete pre print ir post print mokslo kūrinius suteikimo klausimai. Taigi, autoriai turėtų žinoti ir būti suinteresuoti derėtis su leidėjais dėl didesnių neišimtinių turinių autorių teisių išsaugojimo ir pakartotinio publikacijos skelbimo VDU ePub.

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. +370 37 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. +370 5 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. +370 37 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. +370 37 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. +370 37 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. +370 37 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. +370 37 752304