Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

VDU Biblioteka dalyvauja Erasmus+ projekte, skirtame piliečių mokslo tyrimams Baltijos šalyse

Siekdama plėtoti atvirojo bei piliečių mokslo (Citizen science) tyrimus Lietuvoje, Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka įsitraukė į Erasmus+ projekto „Universitetų bibliotekos, stiprinančios akademinės bendruomenės ir visuomenės ryšį per piliečių mokslą Baltijos šalyse (LibOCS)“ (University libraries strengthening the academia-society connection through citizen science in the Baltics) vykdymą.

Projektas startavo 2022 metų pradžioje ir bus vykdomas iki 2024 metų vidurio. Projekto iniciatorius – Tartu universitetas. Taip pat dalyvauja Talino technologijos universitetas (TalTech), Latvijos universitetas, verslo partneriai iš Vokietijos (Immer Besser GmbH) ir Graikijos (Web2Learn) bei Kauno technologijos universitetas.

Piliečių mokslas – viena iš atvirojo mokslo judėjimo veiklų, kai moksliniai projektai yra inicijuojami arba vykdomi su mėgėjų mokslininkų (piliečių) pagalba.

Pagrindinis projekto tikslas – didinti visuomenės informuotumą ir įsitraukimą į piliečių mokslo veiklą Baltijos šalyse (Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje), integruoti piliečių mokslo ir atvirojo mokslo veiklas Baltijos šalių universitetuose ir didinti universitetų bibliotekininkų žinių mainus bei bendradarbiavimą.

Svarbiausi šio projekto uždaviniai: 1) ištirti, kas skatina ir trukdo piliečių įsitraukimui į atvirojo mokslo veiklas bei pasidalinti įžvalgomis apie akademinių bibliotekų veiklą piliečių moksle; 2) pradėti ir palaikyti dialogą tarp Baltijos šalių aukštųjų mokyklų mokslo darbuotojų ir bibliotekininkų; 3) surengti mokymus, skirtus tobulinti Baltijos šalių aukštųjų mokyklų akademinio ir bibliotekų personalo piliečių ir atvirojo mokslo įgūdžius; 4) sukurti atviros prieigos priemones bibliotekininkams, kurios būtų prieinamos kaip atvirieji švietimo ištekliai (OER).

Daugiau informacijos apie projektą rasite VDU Mokslo valdymo sistemoje CRIS.

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas, tel. (8 37) 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius, tel. (8 5) 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas, tel. (8 37) 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas, tel. (8 37) 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas, tel. (8 37) 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas, tel. (8 37) 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. (8 37) 752304