Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

VDU Biblioteka dalyvauja Erasmus+ projekte, skirtame piliečių mokslo tyrimams Baltijos šalyse

Siekdama plėtoti atvirojo bei piliečių mokslo (Citizen science) tyrimus Lietuvoje, Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka įsitraukė į Erasmus+ projekto „Universitetų bibliotekos, stiprinančios akademinės bendruomenės ir visuomenės ryšį per piliečių mokslą Baltijos šalyse (LibOCS)“ (University libraries strengthening the academia-society connection through citizen science in the Baltics) vykdymą.

Projektas startavo 2022 metų pradžioje ir bus vykdomas iki 2024 metų vidurio. Projekto iniciatorius – Tartu universitetas. Taip pat dalyvauja Talino technologijos universitetas (TalTech), Latvijos universitetas, verslo partneriai iš Vokietijos (Immer Besser GmbH) ir Graikijos (Web2Learn) bei Kauno technologijos universitetas.

Piliečių mokslas – viena iš atvirojo mokslo judėjimo veiklų, kai moksliniai projektai yra inicijuojami arba vykdomi su mėgėjų mokslininkų (piliečių) pagalba.

Pagrindinis projekto tikslas – didinti visuomenės informuotumą ir įsitraukimą į piliečių mokslo veiklą Baltijos šalyse (Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje), integruoti piliečių mokslo ir atvirojo mokslo veiklas Baltijos šalių universitetuose ir didinti universitetų bibliotekininkų žinių mainus bei bendradarbiavimą.

Svarbiausi šio projekto uždaviniai: 1) ištirti, kas skatina ir trukdo piliečių įsitraukimui į atvirojo mokslo veiklas bei pasidalinti įžvalgomis apie akademinių bibliotekų veiklą piliečių moksle; 2) pradėti ir palaikyti dialogą tarp Baltijos šalių aukštųjų mokyklų mokslo darbuotojų ir bibliotekininkų; 3) surengti mokymus, skirtus tobulinti Baltijos šalių aukštųjų mokyklų akademinio ir bibliotekų personalo piliečių ir atvirojo mokslo įgūdžius; 4) sukurti atviros prieigos priemones bibliotekininkams, kurios būtų prieinamos kaip atvirieji švietimo ištekliai (OER).

Daugiau informacijos apie projektą rasite VDU Mokslo valdymo sistemoje CRIS.

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. +370 37 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. +370 5 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. +370 37 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. +370 37 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. +370 37 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. +370 37 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. +370 37 752304