Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Turtingas VDU bendruomenės Advento laikas džiaugiantis kunigo Gedimino Jankūno dovanotomis knygomis

2018 metais VDU bibliotekos leidinių fondas praturtėjo kunigo dr. Gedimino Jankūno dovanotomis knygomis. 300 teologijos, meno, filosofijos, psichologijos tematikos leidinių – svarus ir prasmingas indėlis į Universiteto bendruomenės dvasinio ugdymo procesą ir teologijos mokslo bei studijų kokybės užtikrinimą. Šios knygos – ne tik Teologijos fakulteto studentams, bet ir visiems, besidomintiems Krikščionių bažnyčios istorija, religijos teorija ir filosofija.

Dovanotų leidinių sąraše puikuojasi XX a. pradžioje išleisti vyskupo, politiko, visuomenės ir spaudos veikėjo Justino Staugaičio pamokslai mokiniams ir jaunimui, taip pat vyskupo Kazimiero Paltaroko pamokslų rinkinys „Sakyklai vadovas“. Neabejotinai dėmesio turėtų sulaukti 1907 metais kunigo Antano Civinsko sudarytas rekolekcijų leidinys bei vyskupo ir publicisto Pranciškaus Petro Būčio 1913 metais išleistas veikalas „Tikėjimo dalykai“.

Didelę dalį perduotų saugoti leidinių sudaro Šv. Kazimiero draugijos pastangomis versta ir XX a. pirmojoje pusėje Lietuvoje išleista užsienio autorių religinė teologinė literatūra. Taip pat Bibliotekos fondus papildė  ir šio laikotarpio iškilių Lietuvos visuomenininkų, dvasininkų – Juozo Stankevičiaus, Juozapo Remeikio, Stasio Ylos, Juozo Jusevičiaus ir kt. – religinės tematikos tekstai.

Verta pastebėti, kad dovanotų knygų sąraše apstu ir naujausios, po 2000 metų išleistos lietuvių ir užsienio autorių literatūros. Nors dominuoja religinė teologinė tematika, tačiau nemažai yra ir filosofijos, psichologijos, sakraliojo meno bei grožinės literatūros ledinių, kurie neabejotinai ras savo skaitytoją.

Tai jau antroji VDU absolvento, Krekenavos bazilikos rektoriaus Gedimino Jankūno dovana VDU bendruomenei. 2015 metais VDU bibliotekos fondas taip pat pasipildė panašaus turinio leidiniais.

Dr. Gediminas Jankūnas baigė VDU Teologijos fakultetą, teologijos mokslų studijas tęsė JAV, 2010 metais Čikagoje apgynė teologijos mokslų daktaro disertaciją „Įveikiant reliatyvizmo diktatūrą“, jos pagrindu Niujorke buvo išleista knyga „The Dictatorship of Relativism: Pope Benedict XVI‘s Response“.

Šiandien Gediminas Jankūnas yra Krekenavos bazilikos rektorius, Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas, Vadaktėlių bei Upytės parapijų administratorius, dėsto VDU Teologijos fakultete pastoracinės teologijos, pastoracinės rūpybos ir pastoracinės veiklos vadybos dalykus.

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. +370 37 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. +370 5 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. +370 37 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. +370 37 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. +370 37 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. +370 37 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. +370 37 752304