Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Tarptautinė atvirosios prieigos savaitė

Spalio 23-29 dienomis visame pasaulyje švenčiama Tarptautinė atvirosios prieigos savaitė, skirta skatinti atvirosios prieigos judėjimą ir įkvėpti visuomenę prisidėti prie atviro dalijimosi žiniomis. Atviroji prieiga – tai laisva, neribojama ir nemokama prieiga internete prie mokslinės produkcijos.

Šių  metų atvirosios prieigos savaitės tema – „Bendruomenė prieš komercializaciją“ („Community over Commercialization“), skirta gvildenti klausimus, kokie atvirojo mokslo veiklų formatai geriau atliepia tiek plačiosios visuomenės, tiek akademinės bendruomenės interesus, kaip išvengti pernelyg didelio mokslo komercializavimo, kaip remti nekomercinius akademinės leidybos modelius, kaip geriau panaudoti jau esamą bendruomenių valdomą mokslinių tyrimų infrastruktūrą (saugyklas ir atvirosios leidybos platformas).

Vienas iš nekomercinių atvirosios prieigos leidybos modelių – tai deimantinė atviroji prieiga. Tai akademinės leidybos modelis, kai žurnalai ir platformos nerenka mokesčių nei iš autorių, nei iš skaitytojų. Deimantinės atvirosios prieigos žurnalai yra akademinei bendruomenei priklausančios leidybos iniciatyvos, kurias skatinama remti UNESCO rekomendacijoje dėl atvirojo mokslo, cOAlition S Deimantinės atvirosios prieigos veiksmų plane.

Šios atvirosios prieigos savaitės metu kviečiame akademinės bendruomenės narius atrasti ir  susipažinti su deimantinės atvirosios prieigos žurnalais. Šiuo metu pasaulinėje Atvirosios prieigos žurnalų rodyklėje (DOAJ) yra per 13 tūkst. žurnalų, kurie nerenka straipsnių rengimo mokesčių, iš jų  56 lietuvių kalba. VDU deimantinės atvirosios prieigos žurnalų sąrašą galite peržiūrėti čia.

Daugiau informacijos apie atvirosios prieigos savaitės renginius: https://www.openaccessweek.org/events.

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. +370 37 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. +370 5 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. +370 37 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. +370 37 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. +370 37 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. +370 37 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. +370 37 752304