Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Prieiga prie standartų

Tarp Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos standartizacijos departamento buvo pasirašyta sutartis dėl prieigos prie standartų tekstų elektroninių versijų. Universiteto bendruomenės nariai turi teisę surasti ir peržiūrėti Lietuvos standartizacijos departamento standartų elektronines versijas (toliau – LST e. standartus) per:

  1. Vytauto Didžiojo universiteto mokslo valdymo sistemą (VDU CRIS, vdu.lt/cris; meniu – LST);
  2. Universiteto virtualiąją biblioteką (vb.vdu.lt, meniu – Standartai).

Prieigos prie LST e. standartų sutartyje pateiktos dvi būtinos sąlygos, kurias Universitetas įsipareigoja užtikrinti:

  1. standartų tekstų elektroninės versijos pasiekiamos tik Universiteto bendruomenės nariams, t.y., autentifikuotiems naudotojams;
  2. autentifikuoti naudotojai negali standartų tekstų elektroninių versijų išsisaugoti ir / ar parsisiųsti.

Standartas yra autorinių teisių objektas, todėl standartus draudžiama kopijuoti, dauginti, perspausdinti ir platinti – tiek visa apimtimis, tiek dalimis – bet kokiomis formomis ir priemonėmis (elektroninėmis, mechaninėmis, įskaitant fotokopijavimą, mikrofilmavimą ir kt. Šio reikalavimo pažeidimas teisės aktų nustatyta tvarka užtraukia administracinę ir baudžiamąją atsakomybę.

Lietuvos standartizacijos departamentas suteikia teisę autentifikuotiems naudotojams atgaminti iki 50 proc. standarto turinio popierine ar skaitmenine forma ir panaudoti mokymų medžiagoje ar kitoms mokslo reikmėms be teisės ją platinti kaip dalijamąją medžiagą ar kitais būdais ir priemonėmis. Prie atgaminamo standarto teksto turi būti nurodyta pastaba „Atgaminta iš [standarto žymuo]“ gavus Lietuvos standartizacijos departamento leidimą. Autorių teises saugo Lietuvos standartizacijos departamentas.

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. (8 37) 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. (8 5) 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. (8 37) 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. (8 37) 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. (8 37) 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. (8 37) 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. (8 37) 752304