Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Prenumeruojama duomenų bazė Scopus

Universiteto bendruomenei suteikiama prieiga prie bibliografinių įrašų, santraukų ir citavimų duomenų bazės, papildytos duomenimis ir sąsajomis su įvairių mokslo sričių literatūra. Scopus galima greitai surasti atitiktinius ir autoritetingus mokslo tyrimus, identifikuoti ekspertus ir gauti prieigą prie patikimų duomenų, metrikos ir analizės įrankių. Scopus duomenų bazėje galima nustatyti institucijos mokslo strategines kryptis, įvertinti jų būklę, palyginti su kitomis institucijomis, surasti finansavimo šaltinius, įvertinti tyrėjų veiklą, ieškoti, kur publikuoti savo mokslinę produkciją, analizuoti geriausius mokslo srities žurnalus ir autorius, peržiūrėti mokslinių darbų citavimo informaciją, surasti galimus publikacijų bendraautorius.

Scopus apima:

Daugiau kaip 84 mln. įrašų

 • per 58,5 mln. įrašų nuo 1995 m., įskaitant nuorodas
 • per 25,4 mln. įrašų iki 1996 m., seniausi siekia net 1788 m.
 • per 18,0 mln. atvirosios prieigos objektų
 • per 10,9 mln. konferencijų pranešimų
 • per 15,8 mln. objektų, pateikiančių išsamią finansavimo informaciją
 • 47,4 mln. patentų nuorodų

Daugiau kaip 27,1 tūkst. serijinių leidinių

 • per 25,8 tūkst. recenzuojamų žurnalų, įskaitant daugiau kaip 5,3 tūkst. auksinės atvirosios prieigos žurnalų
 • per 825 knygų serijų

Daugiau kaip 249,0 tūkst. knygų

 • Monografijos, redaguoti tomai, žinynai ir vadovėliai
 • Menas, humanitariniai ir socialiniai mokslai, gamtos mokslai, technologijos ir medicina

 

 • Per 1,06 mln. preprintų iš arXiv, bioRxiv, ChemRxiv, medRxiv & SSRN, prieinamų Scopus autorių profiliuose
 • Vidutiniškai daugiau kaip po 29 nuorodas viename dokumente
 • Vidutiniškai per 11 citavimų viename dokumente
 • Daugiau kaip 59,0 tūkst. pavadinimų turi 2020 m. CiteScore rodiklius
  • kasmet padidėjimas daugiau kaip 4 proc. per 3 metų laikotarpį
  • Scopus apima straipsnio, autoriaus ir žurnalo lygio metriką, įskaitant CiteScore metriką

Publikacijos pagal pagrindines mokslo sritis:

35 proc. humanitariniai ir socialiniai mokslai:

per 11,5 tūkst. meno ir humanitarinių mokslų, verslo, vadybos ir apskaitos; ekonomikos, ekonometrijos ir finansų; psichologijos; socialinių mokslų leidinių

27 proc. fiziniai mokslai:

per 9,0 tūkst. leidinių, susijusių su chemijos inžinerija; chemija; informatika; žemės ir planetos mokslais; energija; inžinerija; aplinkosaugos mokslu; medžiagų mokslu; matematika; fizika ir astronomija

23 proc. sveikatos mokslai:

per 7,5 tūkst. medicinos; slaugos; odontologijos; veterinarijos leidinių

15 proc. gyvybės mokslai:

per 5,1 tūkst. žemės ūkio ir biologijos mokslų; biochemijos, genetikos ir molekulinės biologijos; imunologijos ir mikrobiologijos; neuromokslų; farmakologijos, toksikologijos ir farmacijos leidinių

Plačiau − Scopus seminarai (2017 m.) akademinės bendruomenės nariams, kaip parengti sėkmingą mokslo publikaciją ir pasirinkti tinkamą žurnalą publikavimui vaizdo įrašas ir pateiktys „Scopus: track, visualise and evaluate scholarly output“, „How to write a terrible article?

Jungtis: VDU kompiuterių tinkle arba per nuotolinę prieigą

Informacija apie Universiteto prenumeruojamas duomenų bazes

Parengta pagal https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0017/114533/Scopus-fact-sheet-2022_WEB.pdf

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. +370 37 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. +370 5 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. +370 37 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. +370 37 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. +370 37 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. +370 37 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. +370 37 752304