Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Prenumeruojamos Clarivate Analytics duomenų bazės Web of Science ir InCites

Universiteto bendruomenei suteikta prieiga prie Clarivate Analytics duomenų bazių Web of Science, InCites Benchmarking & Analytics ir InCites Journals and Highly Cited Data

Web of Science – bibliografinė citavimo informacijos duomenų bazė. Joje pateikiami pasaulyje pripažintų mokslinių leidinių straipsnių bibliografiniai duomenys, santraukos ir citavimo duomenys. Duomenų bazę sudaro: Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts Humanities Citation Index, Conference Proceedings Citation Index.

InCites Benchmarking & Analytics – mokslo vertinimo įrankis, leidžiantis parengti kompetentingas apžvalgas apie autorių, institucijų produktyvumą, analizuoti mokslinių tyrimų reikšmingumą, rengti tyrimų rezultatų ataskaitas ir kt.

InCites Journals and Highly Cited Data – mokslo produkcijos analizės įrankis, pateikiantis skirtingų mokslo krypčių žurnalų cituojamumo rodiklius, kurie leidžia palyginti ir įvertinti mokslinės produkcijos reikšmingumą.

Kaip jungtis?

  • VDU kompiuterių tinkle:

Web of Science (Clarivate Analytics)

Prie InCites pirmą kartą junkitės ir registruokitės (Register an email address). Registruojantis nurodykite VDU el. pašto adresą bei susikurkite slaptažodį.

InCites Benchmarking & Analytics (Clarivate Analytics)

InCites Journals and Highly Cited Data (Clarivate Analytics)

Mokymai

2020 m. vasario 4 d. VDU Mažojoje salėje – Clarivate Analytics duomenų bazių ir jų funkcionalumo pristatymas.

Mokymo medžiaga

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas, tel. (8 37) 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius, tel. (8 5) 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas, tel. (8 37) 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas, tel. (8 37) 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas, tel. (8 37) 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas, tel. (8 37) 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. (8 37) 752304