Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Prenumeruojamos Clarivate Analytics duomenų bazės Web of Science ir InCites

Universiteto bendruomenei suteikta prieiga prie Clarivate Analytics duomenų bazių Web of Science, InCites Benchmarking & Analytics ir InCites Journals and Highly Cited Data

Web of Science – bibliografinė citavimo informacijos duomenų bazė. Joje pateikiami pasaulyje pripažintų mokslinių leidinių straipsnių bibliografiniai duomenys, santraukos ir citavimo duomenys. Duomenų bazę sudaro: Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts Humanities Citation Index, Conference Proceedings Citation Index.

InCites Benchmarking & Analytics – mokslo vertinimo įrankis, leidžiantis parengti kompetentingas apžvalgas apie autorių, institucijų produktyvumą, analizuoti mokslinių tyrimų reikšmingumą, rengti tyrimų rezultatų ataskaitas ir kt.

InCites Journals and Highly Cited Data – mokslo produkcijos analizės įrankis, pateikiantis skirtingų mokslo krypčių žurnalų cituojamumo rodiklius, kurie leidžia palyginti ir įvertinti mokslinės produkcijos reikšmingumą.

Kaip jungtis?

  • VDU kompiuterių tinkle:

Web of Science (Clarivate Analytics)

Prie InCites pirmą kartą junkitės ir registruokitės (Register an email address). Registruojantis nurodykite VDU el. pašto adresą bei susikurkite slaptažodį.

InCites Benchmarking & Analytics (Clarivate Analytics)

InCites Journals and Highly Cited Data (Clarivate Analytics)

Mokymai

2020 m. vasario 4 d. VDU Mažojoje salėje – Clarivate Analytics duomenų bazių ir jų funkcionalumo pristatymas.

Mokymo medžiaga

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. +370 37 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. +370 5 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. +370 37 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. +370 37 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. +370 37 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. +370 37 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. +370 37 752304