Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Paroda „…Mūsų idėjos – tikybos brangybė, mokslas, dorumas, tautos reikalai …“

Nuo 2018 m. birželio 4 d. Vytauto Didžiojo universiteto Vaclovo Biržiškos bibliotekos prieigose (K. Donelaičio g. 52, II a. fojė) veikia paroda „…Mūsų idėjos – tikybos brangybė, mokslas dorumas, tautos reikalai …“ : Ateitininkų organizacijos vedliams – Stasiui Ylai, Antanui Maceinai ir Adolfui Damušiui – 110“. Paroda buvo parengta VDU Lietuvių išeivijos institute birželio 8 d. vykusios konferencijos „Ateities kūrėjai Lietuvoje ir išeivijoje: tarp vizijų ir tikrovės“ organizatorių prašymu.

Trys žymios ir reikšmingą pėdsaką Lietuvos kultūros, visuomenės bei mokslo gyvenime palikusios asmenybės 1908 metais gimė labai skirtingose vietose ir nevienodų aplinkybių bei pašaukimų vedini jie rinkosi savo gyvenimo kelią.

1910 metais įkurta ir Ateitininkais pavadinta lietuviška katalikiška jaunimo organizacija tapo Stasio Ylos, Antano Maceinos ir Adolfo Damušio bendros veiklos orientyrus nuženklinusia priežastimi. Skirtingais laikotarpiais šios asmenybės buvo idėjiniai, moraliniai ir faktiniai Ateitininkų organizacijos vadai.

Parodoje eksponuojami minėtų asmenybių leidiniai ir rankraščiai įkūnija Ateitininkų organizacijos idėjas ir veiklas, atveria autorių asmenines vertybes ir požiūrius bei liudija penkių Ateitininkų organizacijos principų svarbą, kurią Stasys Yla, Antanas Maceina ir Adolfas Damušis reflektavo asmeniškai ir kartu plačiai skleidė visuomenėje, ypač dėmesingai žvelgė į katalikiško jaunimo gretas.

Katalikiškumas, tautiškumas, šeimyniškumas, visuomeniškumas ir inteligentiškumas – tai svarbiausi Ateitininkų ideologijos postulatai, kurių privalėjo laikytis organizacijai priklausantys asmenys.

Parodos stenduose būtent ir laikomasi šio eiliškumo, o ją užbaigia Ateitininkų organizacijai skirtų mokslinių tyrimų, periodinių leidinių ir kitų publikacijų ekspozicija. 

Ekspozicija veiks iki 2018 m. rugpjūčio 27 d.

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. (8 37) 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. (8 5) 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. (8 37) 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. (8 37) 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. (8 37) 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. (8 37) 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. (8 37) 752304