Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Mokslometrija

Pagrindiniai apibrėžimai

  • Bibliometrija – matematinių ir statistinių metodų taikymas knygoms ir kt. komunikacijos priemonėms tirti.

[Šaltinis: Mokslometrija: teorija, šaltiniai, metodai / Audrė Trumpienė, Eglė Šegždienė. – Mokslo ir technikos raida. – ISSN 2029-2430. – 2011, vol. 3, no. 2, p. 105-119. – Kreipties būdas: World Wide Web. URL: http://www.est.vgtu.lt/index.php/est/article/view/est.2011-8.html].

  • Mokslometrija – kiekybinių metodų taikymas mokslo kaip informacijos sistemos analizei. Terminai bibliometrija ir mokslometrija šiuo metu vartojami lygiaverčiai ir tuo pat metu.

[Šaltinis: Mokslometrija: teorija, šaltiniai, metodai / Audrė Trumpienė, Eglė Šegždienė. – Mokslo ir technikos raida. – ISSN 2029-2430. – 2011, vol. 3, no. 2, p. 105-119. – Kreipties būdas: World Wide Web. URL: http://www.est.vgtu.lt/index.php/est/article/view/est.2011-8.html].

  • H indeksas – individualus vertinimo rodiklis, suderinantis kiekybę (publikacijų skaičių) su kokybe (citavimų skaičiumi, parodo mokslininko rezultatyvumą per visą karjerą ar pasirinktą laikotarpį. Indeksas parodo, kiek autorius turi straipsnių h, kurių kiekvienas buvo cituoti ne mažiau kaip h kartų. Pvz., autorius turi 42 straipsnius, iš jų 4 cituoti 4 ir daugiau kartų. Tuomet jo h indeksas yra 4. Pateikia Web of Science, Scopus, Google Scholar, Publish or Perish ir kt. Skirtingi įrankiai pateikia skirtingus h-indeksus, kadangi indeksuoja skirtingus šaltinius.

[Šaltinis: Socialinių ir humanitarinių mokslų elektroninės informacijos valdymas ir mokslo darbų kokybė [elektroninis išteklius] : mokomoji knyga / [Gintarė Tautkevičienė, Jolanta Šinkūnienė, Nijolė Kolesinskienė, Lina Šarlauskienė]. – Kaunas : UAB „Pokyčių valdymas“, 2014. – ISBN 978-609-95615-0-9. – P. 60.].

  • SJR (angl. SCImago Journal Rank) – rodiklis, kuris matuoja analizuojamo šaltinio mokslinį prestižą (įvertina ne tik citavimų skaičių, bet ir kokie žurnalai cituoja). Taip pat įvertina citavimų skirtumus tarp mokslo krypčių. Pradedamas skaičiuoti antraisiais metais nuo žurnalo įtraukimo į Scopus, atnaujinamas 2 kartus per metus.

[Šaltinis: Socialinių ir humanitarinių mokslų elektroninės informacijos valdymas ir mokslo darbų kokybė [elektroninis išteklius] : mokomoji knyga / [Gintarė Tautkevičienė, Jolanta Šinkūnienė, Nijolė Kolesinskienė, Lina Šarlauskienė]. – Kaunas : UAB „Pokyčių valdymas“, 2014. – ISBN 978-609-95615-0-9. – P. 57-58.].

  • SNIP (angl. Source Normalized Impact per Paper) – normalizuotas rodiklis, kuris įvertina konteksto (mokslo krypties) įtaką, todėl leidžia lyginti skirtingų mokslo krypčių šaltinius.

[Šaltinis: Socialinių ir humanitarinių mokslų elektroninės informacijos valdymas ir mokslo darbų kokybė [elektroninis išteklius] : mokomoji knyga / [Gintarė Tautkevičienė, Jolanta Šinkūnienė, Nijolė Kolesinskienė, Lina Šarlauskienė]. – Kaunas : UAB „Pokyčių valdymas“, 2014. – ISBN 978-609-95615-0-9. – P. 58.].

  • Žurnalo citavimo rodiklis (angl. ImpactFactor, IF) – žurnalo citavimo rodiklis, naudojamas žurnalų vertinimui ir parodantis žurnalo įtaką mokslinei komunikacijai. Jis dar vadinamas populiarumo rodikliu. Citavimo rodikliai publikuojami kasmet duomenų bazėje Journal Citation Reports. Žurnalams šis rodiklis pradedamas skaičiuoti trečiais metais nuo jų įtraukimo į Web of Science duomenų bazę. Šis rodiklis netinka konkretaus straipsnio ir mokslininko vertinimui. Jį naudojant negalima palyginti skirtingų mokslų krypčių.

[Šaltinis: Socialinių ir humanitarinių mokslų elektroninės informacijos valdymas ir mokslo darbų kokybė [elektroninis išteklius] : mokomoji knyga / [Gintarė Tautkevičienė, Jolanta Šinkūnienė, Nijolė Kolesinskienė, Lina Šarlauskienė]. – Kaunas : UAB „Pokyčių valdymas“, 2014. – ISBN 978-609-95615-0-9. – P. 57.].

  • Žurnalo reikšmingumo rodiklis (angl. Eigenfactor Score) – žurnalo reikšmingumo mokslo bendruomenei indeksas, kuriuo įvertinamas ne tik citavimas, bet ir cituojančio šaltinio reikšmingumas. Jis parodo kiek kartų straipsniai publikuoti per paskutinius 5 metus buvo cituojami skaičiuojamais metais. Aukštus citavimo rodiklius turintys žurnalai turi didesnį indeksą už žemesnį citavimo rodiklį turinčius žurnalus. Skaičiuojant indeksą yra eliminuojamas citavimų skaičius iš to paties žurnalo, todėl indeksui savicitavimas įtakos neturi.

[Šaltinis: Socialinių ir humanitarinių mokslų elektroninės informacijos valdymas ir mokslo darbų kokybė [elektroninis išteklius] : mokomoji knyga / [Gintarė Tautkevičienė, Jolanta Šinkūnienė, Nijolė Kolesinskienė, Lina Šarlauskienė]. – Kaunas : UAB „Pokyčių valdymas“, 2014. – ISBN 978-609-95615-0-9. – P. 57.].

Straipsniai:

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. (8 37) 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. (8 5) 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. (8 37) 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. (8 37) 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. (8 37) 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. (8 37) 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. (8 37) 752304