Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Mokslo publikacijų registravimo tvarka

1.    Remiantis Universiteto Rektoriaus 2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. 295,  Universiteto darbuotojai ir studentai, kurių publikacijos buvo skelbtos dokumentinės informacijos šaltiniuose, turi pateikti jas registravimui VDU mokslo publikacijų kataloge
2.     Autorius/jo įgaliotas asmuo einamųjų metų publikacijas ar jų kopijas pristato į biblioteką (Studentų g. 11–159, Akademija, Kauno r.; atsakingas darbuotojas – Daiva Jocienė, miesto tel. (8 37) 327864, vietinis tel. 5411). Taip pat registruojamos ir ankstesnių metų publikacijos. Mokslo publikacijas galima registruoti ir elektroniniu būdu
3.  Publikacijų, išleistų Universitete, pateikti nereikia.
4.    Lietuvos ir pasaulio leidyklose išleistos Universiteto darbuotojų publikacijos registruojamos ir aprašomos, pateikiant jų originalą (knygą, periodinį leidinį, konferencijos medžiagą, kuriuose yra straipsniai, pranešimai ir pan.) arba kopiją.
5.     Pateikiant kopiją, pristatoma:
– knygai – antraštinio lapo abiejų pusių, turinio ir metrikos kopijos, kuriose matytųsi informacija apie leidinio intelektinę atsakomybę, ISBN, leidybiniai duomenys ir kita svarbi informacija apie leidinį.
– knygos daliai – leidinio, kuriame išspausdinta knygos dalis, antraštinio lapo abiejų pusių, turinio bei knygos dalies pirmo ir paskutinio puslapių kopijos, kuriose matytųsi informacija apie leidinio intelektinę atsakomybę, ISBN, leidybinius duomenis ir kita svarbi informacija apie leidinį.
–  straipsniui – žurnalo ar konferencijos pranešimų medžiagos, kurioje išspausdintas straipsnis, antraštinio lapo abiejų pusių, turinio bei viso straipsnio kopijos, kuriose matytųsi informacija apie intelektinę atsakomybę, ISSN/ISBN, leidybinius duomenis ir kita svarbi informacija apie straipsnį ir leidinį.
6.      Publikacijų autoriams, pateikiant publikacijas, būtina papildomai nurodyti:
– mokslo kryptį;
– publikacijos rūšį;
– publikaciją referuojančias DB (jei jos žinomos);
– reikšminius žodžius (raktažodžius) lietuvių ir anglų kalbomis (jei jų nėra prie publikacijos).
7.      Publikacijų originalai ar jų kopijos saugomos bibliotekoje ir prieinamos autoriams bei vartotojams.

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. (8 37) 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. (8 5) 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. (8 37) 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. (8 37) 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. (8 37) 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. (8 37) 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. (8 37) 752304