Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Leidybos tvarka

Autorius, norėdamas išleisti mokslo kūrinį, turi pateikti:

1. Paraišką;
2. Kūrinio elektroninę versiją ir tinkamos spaudai kokybės iliustracijas (jei jų yra, pateikiamos atskirai) (žr. Rankraščio pateikimas ir reikalavimai);
3. Fakulteto tarybos posėdžio protokolo išrašą su rekomendacija išleisti leidinį;
4. RecenzijasLeidinius recenzuoja du fakulteto tarybos paskirti mokslininkai. Priklausomai nuo leidinio pobūdžio taikomi šie reikalavimai:
  • Abu mokslo monografijos ar mokslo studijos recenzentai turi būti tos pačios mokslo srities pripažinti mokslininkai kaip ir autorius, bet iš kitų mokslo ir studijų institucijų (humanitarinių ir socialinių mokslų srities monografijų bent vienas recenzentas turi būti iš kitos institucijos). Mokslo monografija ar mokslo studija užsienio kalba turi būti recenzuojama užsienio mokslininkų.
  • Abu straipsnių rinkinio ar šaltinio publikacijos recenzentai turi būti tos pačios mokslo srities pripažinti mokslininkai.
  • Vienas vadovėlio recenzentas turi eiti profesoriaus pareigas toje mokslo srityje kaip ir autorius, bent vienas recenzentas turi būti iš kitos mokslo ir studijų institucijos.
  • Abu mokomosios priemonės recenzentai turi būti tos pačios mokslo srities mokslininkai, einantys lektoriaus, docento ar profesoriaus pareigas.

Autoriui pristačius reikalingus dokumentus, Universitetas su autoriumi sudaro sutartis:

1. Kūrinio Leidybos sutartį;
2. Elektroninio leidinio licencinę sutartį knygai (jei autorius pageidauja skelbti elektroninį dokumentą Vytauto Didžiojo universiteto e. publikacijų talpykloje (VDU ePub).
3. Atviros prieigos knygos leidžiamos pagal Kūrybinių bendrijų (Creative Commons) licencijas.

Periodiniams mokslo leidiniams:

1. Redakcinės kolegijos, leisdamos periodinius mokslo leidinius, remiasi ilgalaikėmis leidybos sutartimis, sudarytomis su Universitetu;
2. Periodinio mokslo leidinio licencinė sutartis sudaroma, jei redakcinės kolegijos pageidauja elektroninį leidinį skelbti VDU ePub.

Klausimus, pageidavimus ir pasiūlymus galite rašyti skiltyje „Klauskite“ ir siųsti Leidybos grupei arba susisiekti nurodytais kontaktais.

Bibliotekos padaliniai

K. Donelaičio g. 52–218, Kaunas
V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas
Jonavos g. 66–106, Kaunas
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj.
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius