Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Leidyba

Įvykiai                                                                                                                                      Nauji leidiniai

  • Vasario 22-25 d. Vilniuje, Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ (Laisvės pr. 5) vyko „Vilniaus knygų mugė 2018“, kurioje aktualiausias diskusijas ir knygų naujienas pristatė Vytauto Didžiojo universitetas. VDU stendas mugėje buvo įsikūręs 3-oje „Litexpo“ salėje (Nr. 3.11). Kviečiame prisiminti akimirkas iš Knygų mugėsDAUGIAU (2018-03-02)
  • Vasario 22 d., ketvirtadienį, 14 val., 1.2 konferencijų salėje įvyko diskusija su VDU doc. Aurelijum Zyku „Švelniosios galios vedami. Įvaizdžiai, pasaulis, Japonija“, vedėjas Richard Jonaitis. Renginyje buvo pristatyta naujausia A. Zyko monografija „Švelniosios galios vedami: šalies įvaizdžio politika ir Japonija“, kurią buvo galima įsigyti VDU stende Nr. 3.11. DAUGIAU (2018-02-19)
  • Vasario 23 d., pektadienį, 16 val., 5.1 konferencijų salėje vyko diskusija su prof. Liudu Mažyliu „Apie mus prieš 100 metų ir dabar“. Renginį vedė VDU rektorius prof. Juozas Augutis. Renginyje buvo pristatyta prof. L. Mažylio ir Rasos Zozaitės sudaryta knyga „Lietuvos valstybės atkūrimo procesas. 1917 m. liepa–gruodis. Dokumentų rinkinys“, kurios pagrindinė medžiaga – Vokietijos užsienio reikalų žinybos archyvo dokumentai. Knygą buvo galima įsigyti 3 salėje VDU stende 3.11. DAUGIAU (2018-02-19)
  • Vasario 24 d., šeštadienį, 12 val., „Litexpo“ 3 salėje, VDU stende Nr. 3.11 vyko Alfonso Motuzo monografijos „Žemaičių Kalvarijos Kálnų maldyno istorija, muzika ir apeigos“ pristatymas. Dažnas lietuvis, paklaustas, kas yra Žemaičių Kalvarijos Kálnai, vargu ar žinotų, ką sakyti. Kas tie Kálnai? „Kálnai“ – maldynas, kurio turinį sudaro Žemaičių Kalvarijos 19-os stočių, 20-ies vietų Kryžiaus keliui apvaikščioti, gavėnios meto (ypač Didžiosios savaitės) bei per šermenis ir mirusiųjų minėjimus mirusiesiems pagerbti skirtos maldos ir giesmės, „apipintos“ įvairiomis apeigomis ir papročiais. DAUGIAU (2018-02-19)
  • Vasario 24 d., šeštadienį, 12 val., 3.1 konferencijų salėje vyko Vyliaus Leonavičiaus ir Dainiaus Genio monografijos „Energetinio saugumo sociologija. Teorija ir praktika“ pristatymas. Knygos pristatyme dalyvavo VDU rektorius Juozas Augutis, Zenonas Norkus, Antanas Kulakauskas, Giedrius Česnakas ir Justinas Juozaitis. Renginyje buvo kalbama apie energetinio saugumo sociologinių tyrimų savitumą ir tokių tyrimų tikslus. Knygą buvo galima įsigyti VDU stende 3.11. DAUGIAU (2018-02-19)
  • Vasario 24 d., šeštadienį, 16 val., „Litexpo“ 5.5 konferencijų salėje vyko doc. Inos Pukelytės monografijos „Žydų teatras tarpukario Lietuvoje“ pristatymas. Dalyvavo Markas Zingeris, Linas Venclauskas ir Rūta Mažeikienė. Vienas pagrindinių monografijos tikslų – rekonstruoti žydų teatro veiklas tarpukario Lietuvoje (t. y. pirmosios Lietuvos nepriklausomybės laikotarpiu, apimančiu 1919–1940 m.). Duomenys surinkti iš archyvų, monografijų bei tarpukario leidinių, ištirti, susisteminti ir palyginti su žydų diasporos teatro reiškiniais kitose pasaulio šalyse. Knygą buvo galima įsigyti 3 salėje, VDU stende Nr. 3.11. DAUGIAU (2018-02-19)
  • Vasario 24 d., šeštadienį, 17 val., „Litexpo“ 3.2 konferencijų salėje vyko diskusija su prof. Jonu Vaičenoniu „Kauno istorijos tyrimų iššūkiai“. Diskusijoje su prof. J. Vaičenoniu dalyvavo prof. Zigmantas Kiaupa, Gabrielius Sužiedėlis, Laima Bucevičiūtė ir Gediminas Kasparavičius. Buvo pristatytas ir diskutuota apie Kauno istorijos metraštį. Knygą buvo galima įsigyti „Litexpo“ 3 salėje, VDU stende Nr. 3.11. DAUGIAU (2018-02-19)
  • Vasario 24 d., šeštadienį, 18 val., „Litexpo“ 1.3 konferencijų salėje vyko diskusija su prof. Lauru Bieliniu „Politinio radikalizmo ištakos“. Diskusijoje dalyvavo Algirdas Davidavičius, prof. Gintautas Mažeikis, prof. Šarūnas Liekis. Diskusija plėtojosi apie daugelio šiuolaikinių radikalių teorijų atsiradimą bei jų praktinio taikymo atvejus. Buvo aptariama ir Lauro Bielinio knyga „Kairieji jaunahėgelininkiai: tarp romantizmo ir diktatūros“, skirta kairiųjų jaunahėgelinikių judėjimui, kurio terpėje susiformavo pagrindiniai komunizmo, anarchizmo, fašizmo principai. Knygą buvo galima įsigyti „Litexpo“ 3 salėje, VDU stende Nr. 3.11. DAUGIAU (2018-02-19)
  • 2018 m. sausio 18 d. (ketvirtadienį) 17 val. Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje (V. Putvinskio g. 55, Kaunas) vyko knygos „Architektūriniai pasivaikščiojimai ir paveldosaugos aktualijos: skiriama Nijolei Lukšionytei“ pristatymas. Nijolė Lukšionytė (1954–2014) – ilgametė VDU dėstytoja, iškili Lietuvos architektūros istorikė, paveldosaugos specialistė, 2006 m. apdovanota Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija. Pristatyme dalyvavo knygoje publikuotų straipsnių autorės ir recenzentės. Renginį vedė knygos sudarytoja doc., dr. Aušrinė Kulvietytė-Cemnolonskė. Organizatoriai: Vytauto Didžiojo universiteto „Lietuvos meno ir kultūros paveldo tapatumo tyrimų“ klasteris ir Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus. DAUGIAU (2018-01-19)
  • Universitetas su Lietuvos mokslų akademija (LMA) ir kitais partneriais įgyvendina tęstinį projektą „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas“ (2016–2019 m.). Projekto tikslas – siekiant stiprinti mokslininkų ir kitų tyrėjų kompetencijas viešinti ir skleisti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus Lietuvoje ir už jos ribų, leidžiant periodinius mokslo leidinius. Išsamesnė informacija skelbiama Universiteto ir LMA tinklalapiuose. (2016-06-16)

Ivykiu archyvas

Bibliotekos padaliniai

K. Donelaičio g. 52–218
V. Putvinskio g. 23, I a.
Jonavos g. 66–106
Vileikos g. 8–602/605
V. Čepinskio g. 5–429