Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Leidėjai atveria informacijos išteklius

Per COVID-19 protrūkį leidėjai (Duke University Press, Annual Reviews, Proquest, Oxford University Press ir kt.) atveria prieigą (pilnai ar dalinai) prie licencijuotų išteklių (el. knygų, žurnalų, vaizdo įrašų ir kt.). Leidėjų ir išteklių sąrašas nuolat pildomas.

El. knygos ir žurnalai:

Annual Reviews – atvirai prieinami žurnalai (iki 2020 m. balandžio 30 d., prieiga pratęsta).

Cambridge Core knygų serijos „Cambridge Companions“ (jungtis VDU tinkle arba per nuotolinę prieigą), „Cambridge Elements“ (jungtis VDU tinkle arba per nuotolinę prieigą), „Cambridge Histories“ (jungtis VDU tinkle arba per nuotolinę prieigą), 700 vadovėlių (jungtis VDU tinkle arba per nuotolinę prieigą). Prieiga – iki 2020 m. gegužės 31 d.

De Gruyter eBooks – skaitmeninė prieiga prie 75 tūkst. spausdintų knygų, saugomų universitetų ir kolegijų bibliotekose (jungtis VDU tinkle arba per nuotolinę prieigą). Leidėjų ir knygų sąrašai. Prieiga – iki 2020 m. birželio 30 d.

Duke University Press – atvirai prieinamos knygos (iki 2020 m. birželio 1 d.) ir straipsniai (iki 2020 m. spalio 1 d.), skirti temai „Navigating the Threat of Pandemic Syllabus

JSTOR – 35 tūkst. knygų, žurnalų teminės (Lives of Literature, Security Studies, Sustainability) ir pirminių šaltinių kolekcijos  (VDU tinkle arba per nuotolinę prieigą), 26 sveikatos apsaugai skirtų žurnalų archyvai – atvirai prieinami visiems vartotojams. Prieiga – iki 2020 m. gruodžio mėn.

Library of Congress – nuolat pildoma atvirai prieinamų elektroninių knygų kolekcija.

Loeb Classical Library (Harvard University Press)klasikinės literatūros kūriniai (iki 2020 m. birželio 30 d., jungtis VDU tinkle ar per nuotolinę prieigą)

MIT Press Direct – daugiau nei 2,500 knygų (iki 2020 m. gegužės 31 d., jungtis VDU tinkle ar per nuotolinę prieigą)

Ohio State University Press – atvirai prieinamos monografijos (sąrašas) ir lingvistikos vadovėlis „Language Files“.

Project Muse – atvirai prieinami žurnalai ir knygos

Royal Society Publishing – atvirai prieinami žurnalai.

ScienceDirect vadovėliai (sąrašas). Jungtis VDU tinkle arba per nuotolinę prieigą.

SIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics) – vieneriems metams atvirai prieinamas žurnalas SIAM Journal on Mathematics of Data Science ir The SIAM Epidemiology Collection

Springer Nature leidyklos daugiau nei 500 vadovėlių (sąrašai anglų, vokiečių kalba). Paieška. Prieiga – iki 2020 m. liepos pabaigos.

University of Michigan Press atvirai prieinamos knygos (iki 2020 m. birželio 30 d.)

Atvirieji švietimo ištekliai:

Lumen – nemokama kursų medžiaga gamtos, humanitarinių, socialinių, technologinių mokslų dalykams.

Oxford University Press – nemokama kursų medžiaga (vaizdo įrašai, animacijos, simuliacijos, testai, internetiniai seminarai)

Nuotolinio mokymosi platformos:

JoVE Science Education – vaizdo įrašai biologijos, fizikos, inžinerijos, chemijos, aplinkos mokslų, psichologijos temomis (iki 2020 m. birželio 15 d., jungtis VDU tinkle ar per nuotolinę prieigą).

Muzikos kūrinių tiesioginės transliacijos ir vaizdo įrašai:

The Metropolitan Opera

Wiener Staatsoper

Dokumentiniai filmai:

Kanopy

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas, tel. (8 37) 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius, tel. (8 5) 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas, tel. (8 37) 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas, tel. (8 37) 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas, tel. (8 37) 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas, tel. (8 37) 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. (8 37) 752304