Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Laikina prieiga prie MGG Online ir RILM Music Encyclopedias

Iki 2024 m. balandžio 30 d. kviečiame naudotis prie muzikos enciklopedijomis:

MGG Online

Die Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG) yra bendroji muzikos enciklopedija, pateikianti išsamius straipsnius (daugiau kaip 19 tūkst.) apie kiekvieną muzikos aspektą ir susijusias sritis: literatūra, filosofija ir vizualieji menai. Enciklopedija leidžiama vokiečių kalba.

Jungtis VDU kompiuterių tinkle arba per nuotolinę prieigą

RILM Music Encyclopedias

Répertoire International de Littérature Musicale (RILM) Music Encyclopedias šiuo metu sudaro 69 muzikos enciklopedijos, kurių turinys apima įvairias muzikologijos, etnomuzikologijos, teorijos sritis ir temas nuo populiariosios muzikos, operos, instrumentų, bliuzo ir gospelo iki muzikos įrašų ir moterų kompozitorių.

Jungtis VDU kompiuterių tinkle arba per nuotolinę prieigą

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. +370 37 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. +370 5 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. +370 37 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. +370 37 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. +370 37 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. +370 37 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. +370 37 752304