Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Laikina prieiga prie Elsevier leidyklos žurnalų

Iki 2022 m. gruodžio 16 d. VDU bendruomenei suteikta prieiga prie Elsevier leidyklos žurnalų:

  • The American Journal of Medicine
  • Archives of Physical Medicine and Rehabilitation
  • Chest
  • Current Biology
  • Fertility and Sterility
  • Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry
  • Journal of the American Pharmacists Association
  • Journal of Great Lakes Research
  • Journal of Pharmaceutical Sciences
  • Ultrasound in Medicine & Biology

Žurnalai prieinami duomenų bazėje ScienceDirect.

Jungtis VDU kompiuterių tinkle arba per nuotolinę prieigą

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. +370 37 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. +370 5 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. +370 37 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. +370 37 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. +370 37 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. +370 37 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. +370 37 752304