Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Išmokti ir mokyti kitus: bibliotekos vaidmuo atvirojo ir piliečių mokslo veiklose

Estijos, Latvijos ir Lietuvos akademinių bibliotekų kartu su partneriais vykdomas projektas „Universitetų bibliotekos, stiprinančios akademinės bendruomenės ir visuomenės ryšį per piliečių mokslą Baltijos šalyse (LibOCS)“ (University libraries strengthening the academia-society connection through citizen science in the Baltics) suteikia išskirtinę galimybę susipažinti su piliečių mokslu ir tapti jo dalimi.
Vienas iš svarbių projekto uždavinių – tobulinti Baltijos šalių aukštųjų mokyklų bibliotekų darbuotojų atvirojo mokslo kompetencijas bei įgūdžius ir įgalinti bibliotekų personalą teikti kvalifikuotas mokymo paslaugas.
Kviečiame visus, besidominčius piliečių mokslu, dalyvauti nuotoliniame seminare „Piliečių mokslas bibliotekininkams: atvirosios prieigos ištekliai mokymo(si) perspektyvoje”.  Seminaras vyks gegužės 24 d., penktadienį 14–15 val.
Seminaro tikslas – pristatyti projekto metu parengtą atvirosios prieigos išteklių apie piliečių mokslą rinkinį ir jo panaudos galimybes mokymo(si) perspektyvoje. Jis pirmiausia yra skirtas akademinių ir viešųjų bibliotekų darbuotojams, tačiau naudingas ir pritaikomas visiems, besidomintiems atviruoju ir piliečių mokslu.
Seminaro kalba: lietuvių
Projektas įgyvendinamas remiant „Erasmus+“ strateginės partnerystės programai. Projekto numeris: Nr. 2021-1-EE01-KA220-HED-000031125.

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. +370 37 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. +370 5 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. +370 37 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. +370 37 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. +370 37 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. +370 37 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. +370 37 752304