Iš DABULEVIČIENĖ, Paulina. Levas Karsavinas. Tarp knygų, 2002, gruodis, p. 28 – 33.