Levas Karsavinas – Vytauto Didžiojo universiteto profesorius. 

Iš Levas Karsavinas Vytauto Didžiojo universitete: konferencijos medžiaga, 2002 / Vytauto Didžiojo universitetas. Kaunas, 2002, p. 1-2.