L. Karsavinas po išlaisvinimo iš tardymo izoliatoriaus. Petrogradas, 1922 m. spalis.

Nuotrauka iš VDU bibliotekos parodų archyvo.