Religijos ir filosofijos draugijoje. Petrogradas, apie 1921 m.

Ketvirtas iš kairės - Levas Karsavinas.

Nuotrauka iš VDU bibliotekos parodų archyvo.