Pirmasis sonetas iš „Sonetų vainiko“.

Iš KARSAVINAS, Levas. Tai tu mane kvieti = Так ты меня зовёшь / vertėjas Alfonsas Bukontas. Vilnius, 2002, p. 12.