„Sonetų vainiko“ rankraščio faksimilė.

Sonetai, parašyti L. Karsavinui gulint Abezės lagerio ligoninėje.

Iš: Архив Л. П. Карсавина = L. P. Karsavino archyvas / составление, предисловие, комментарий - П. И. Ивинский. Vilnius, 2002. Bып. 2, p. 151.