L. Karsavino redaguotas VDU mokslo žurnalas „Senovė“. I - IV. Kaunas, 1935 - 1938 m. 

Iš VDU bibliotekos fondų.