Svarbiausias L.Karsavino mokslinis darbas – „Europos kultūros istorija“. Kaunas, 1931 – 1937 m.

Iš VDU bibliotekos fondų.