Pirmasis vadovėlio „Istorijos teorija“ papildytas vertimas lietuvių kalba. Kaunas, 1929 m.

Iš VDU bibliotekos fondų.