L. Karsavino brėžinys. Petrogradas, apie 1920 m.

L. Karsavino brėžinys, vaizduojantis pagrindinę jo mąstymų visa ko - vienovės idėją. Petrogradas, apie 1920 m.

Nuotrauka iš KARSAVINAS, Levas. Tai tu mane kvieti = Так ты меня зовёшь / vertėjas Alfonsas Bukontas. Vilnius, 2002, p. 42.