L. Karsavino amžino poilsio vieta. Abezė, 1989 m.

L. Karsavino amžino poilsio vieta, surasta ir aptvarkyta bendrose kalinių kapinėse. Abezė, 1989 m.

Nuotrauka iš KARSAVINAS, Levas. Tai tu mane kvieti = Так ты меня зовёшь / vertėjas Alfonsas Bukontas. Vilnius, 2002, p. 149.