L. Karsavinas darbo kambaryje. Kaunas, apie 1936 m.

Nuotrauka iš VDU bibliotekos parodų archyvo.