L. Karsavino dėstyti kursai Vytauto Didžiojo universitete (1928 – 1939 m.).

Iš LASINSKAS, Povilas. L. Karsavino veikla Vytauto Didžiojo universitete. Darbai ir dienos, 1996, nr. 2 (11), p. 21-48.