L. Karsavinas. Kaunas, 1929 m.

Levas Karsavinas tarp Kauno universiteto humanitarinių mokslų fakulteto profesorių. Kaunas, 1929.

Nuotrauka iš Архив Л. П. Карсавина = L. P. Karsavino archyvas / составление, предисловие, комментарий - П. И. Ивинский. Vilnius, 2002. Bып. 1p. 13.