L. Karsavinas. Kaunas, 1930 m.

Nuotrauka iš KARSAVINAS, Levas. Tai tu mane kvieti = Так ты меня зовёшь / vertėjas Alfonsas Bukontas.   Vilnius, 2002, p. 5.