Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Doktorantams

Parengta daktaro disertacija turi atitikti jai keliamus reikalavimus. Informacija doktorantams; informacija anglų kalbaDaugiau informacijos teikia Mokslo tarnyba.

Doktorantai, norintys spausdinti disertaciją ir disertacijos santrauką, turi pateikti Leidybos grupei:

•  Rektoriaus įsakymo dėl doktoranto disertacijos gynimo tarybos sudarymo kopiją;

•  prašymą dėl disertacijos ir disertacijos santraukos spausdinimo (prašymo forma);

•  disertacijos ir santraukos maketus, atitinkančius daktaro disertacijos ir jos santraukos teksto rengimo spaudai reikalavimus.

Kontaktai: tel. (8 37) 32 79 74 (vid. 5404), el. paštas: leidyba@bibl.vdu.lt, adresas: Studentų g. 11-120, Akademija.

Elektroninės disertacijos ir jos santraukos pateikimas

Remiantis Vytauto Didžiojo universiteto Rektoriaus 2007 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 618, Vytauto Didžiojo universiteto magistro baigiamieji darbai, daktaro disertacijos ir jų santraukos (ETD dokumentai) turi būti pateikti įkelti į Universiteto ir Lietuvos magistrantūros studentų baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų bei habilitacinių darbų elektroninių dokumentų informacinę sistemą. Daugiau informacijos rasite Bibliotekos puslapyje.

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. (8 37) 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. (8 5) 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. (8 37) 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. (8 37) 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. (8 37) 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. (8 37) 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. (8 37) 752304