Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Bibliotekos atstovai euroCRIS konferencijoje

2024 m. gegužės 15-17 dienomis, Vienoje (Austrija) įvyko tarptautinė konferencija apie šiuolaikines mokslo informacines sistemas. Tai šešioliktoji konferencija iš kas dvejus metus rengiamų ir skirtų pagerinti mokslinių tyrimų informacinių sistemų prieinamumą ir prieigą prie jų visoje Europoje. Tikslinė auditorija – mokslinius tyrimus vykdančių ir (arba) finansuojančių institucijų vadovai, vertintojai, bibliotekininkai, IRT ekspertai, taip pat politikos formuotojai.

Bendra konferencijos tema – naujos tarptautinio bendradarbiavimo tendencijos CRIS srityje, pabrėžiant galimybes ir iššūkius, kylančius dėl vis didėjančio pokalbių srauto apie mokslinių tyrimų informacijos valdymą tarptautiniu mastu tokiose srityse kaip atvirasis mokslas, nacionaliniai mokslinių tyrimų portalai ar dirbtinis intelektas. Konferencijos programa ir pranešimai.

VDU bibliotekos darbuotojų (V. Kučiuko ir L.Bloveščiūnienės) pranešimas Vytauto Didžiojo universiteto mokslo valdymo sistema: CRIS sprendimas, kuriuo dalijamasi su kitais Lietuvos universitetais Pranešimas euroCRIS talpykloje.

VDU CRIS sistemos architektas Vilius Kučiukas skaito pranešimą euroCRIS konferencijoje (2024-05-16). Nuotrauka Daivos Jurkšaitienės 

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. +370 37 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. +370 5 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. +370 37 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. +370 37 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. +370 37 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. +370 37 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. +370 37 752304