Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Informacija apie bibliometrijos rodiklius iš Clarivate Analytics

Bibliometrija yra matematinių ir statistinių metodų visuma, taikoma kiekybinei ir vertinamajai mokslinės veiklos analizei.
Universiteto mokslo darbuotojams Biblioteka teikia informaciją apie kiekybinius rodiklius (žurnalų citavimo indeksą (Impact factor); autoriaus publikacijų cituojamumą (H indeksą); citavimo žemėlapius; tikrinį rodiklį (Eigenfactor Score) ir kt.) iš Clarivate Analytics (Web of Science ir Journal Citation Reports) duomenų bazių.

Dėl informacijos prašome kreiptis:
Daiva Jocienė (Studentų g. 11–159, Akademija, Kauno r., el. paštas daiva.jociene@vdu.lt, miesto tel. (8 37) 327864, vietinis tel. 5411.

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius
Jonavos g. 66–106, Kaunas
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj.