Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Atvirosios prieigos talpyklos, registrai, kiti šaltiniai

Leidėjų autorių teisių politika ir archyvavimo atvirosios prieigos talpyklose politika

Mokslo tyrimus finansuojančių institucijų reikalavimai tyrimo rezultatų prieinamumui ir jų įkėlimui į atvirosios prieigos talpyklas


Lietuvos mokslo taryba – Lietuvos atvirosios prieigos veiklas koordinuojanti institucija.
Taryba renka ir sistemina duomenis apie Lietuvoje plėtojamą atvirąją prieigą.
Dalyvauja atvirosios prieigos politikos formavime, skatina atvirosios prieigos idėjos sklaidą.

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius
Jonavos g. 66–106, Kaunas
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj.