Greitosios nuorodos

Greitosios nuorodos

Atvirosios prieigos talpyklos, registrai, kiti šaltiniai

Leidėjų autorių teisių politika ir archyvavimo atvirosios prieigos talpyklose politika

Mokslo tyrimus finansuojančių institucijų reikalavimai tyrimo rezultatų prieinamumui ir jų įkėlimui į atvirosios prieigos talpyklas


Lietuvos mokslo taryba – Lietuvos atvirosios prieigos veiklas koordinuojanti institucija.
Taryba renka ir sistemina duomenis apie Lietuvoje plėtojamą atvirąją prieigą.
Dalyvauja atvirosios prieigos politikos formavime, skatina atvirosios prieigos idėjos sklaidą.

Bibliotekos padaliniai

V. Putvinskio g. 23, I a., Kaunas,
tel. +370 37 327861
T. Ševčenkos g. 31, Vilnius,
tel. +370 5 2337682
Jonavos g. 66–106, Kaunas,
tel. +370 37 751046
V. Čepinskio g. 5–429, Kaunas,
tel. +370 37 295913
S. Daukanto g. 25, I a., Kaunas,
tel. +370 37 424960
K. Donelaičio g. 52, 2 a., Kaunas,
tel. +370 37 327863
Studentų g. 11–235, Akademija, Kauno raj., tel. +370 37 752304