English version

Vinco Čepinskio biblioteka

Vileikos g. 8–602/605
LT-44404 Kaunas
Tel.: (8 37) 327893, 5413 (vidaus) 
Kaip mus rasti (žemėlapis)

Darbo laikas

Skaitykla papildomai dirba šeštadieniais ar sekmadieniais, suderinus su fakultetų dekanais.
 
Eglė Dlugoborskytė   egle.dlugoborskyte@vdu.lt
Atsakomybės sritis – Gamtos mokslų fakulteto bendruomenės informacinis aprūpinimas.
 
Kristina Klimčiauskaitė-Zykienė   kristina.klimciauskaite-zykiene@vdu.lt
Atsakomybės sritis – Informatikos fakulteto bendruomenės informacinis aprūpinimas.
 

Informatikos ir gamtos mokslų fakultetų  biblioteka atidaryta 1991 m.. Bibliotekai suteiktas Vytauto Didžiojo universiteto rektoriaus (1923–1924, 1929–1933 m.), profesoriaus Vinco Čepinskio vardas.
 

Informacijos ištekliai:
  • Spausdinti informacijos ištekliai: per 25 tūkst. vnt. aplinkos apsaugos, biologijos, chemijos, fizikos, geologijos, astronomijos, matematikos ir statistikos, informatikos ir kitų susijusių sričių leidinių.

Leidinių išdėstymo bibliotekoje schema

Leidinių paieška: informacija apie spausdintus leidinius pateikiama bibliotekos kataloge ir VDU virtualioje bibliotekojeFondas yra laisvai prieinamas vartotojams, leidiniai per bibliotekos informacinę sistemą neužsakomi.

Leidinių išdavimas/grąžinimas: leidiniai skaitomi vietoje ir  skolinami  2 savaitėms bei 1 semestrui.  Veikia  leidinių išdavimo / grąžinimo savitarnos sistema.

  • Elektroniniai informacijos ištekliai:
 

Vartotojų mokymai ir konsultacijos:

  • Bibliotekos darbuotojai nuolat konsultuoja vartotojus klausimais, susijusiais su bibliotekos ištekliais ir paslaugomis, informacijos paieška bibliotekos svetainėje, studijoms tinkamų spausdintų ir elektroninių informacijos išteklių paieška bibliotekos kataloguose ir duomenų bazėse, kitomis bibliotekos paslaugomis.
  • MokymaiMokymų temą bei laiką galima iš anksto užsisakyti elektroniniu paštu, telefonu arba atėjus į biblioteką. 
 

Darbo vietos:

68 darbo vietos lankytojams, 1 grupinių studijų patalpa (gali dirbti 9 lankytojai). Užsakymas

Lankytojų, turinčių specialiųjų poreikių darbo vieta aprūpinta jiems skirta įranga.

 

Internetas:

Bibliotekoje yra 16 kompiuterių, skirtų studijoms ir mokslinei veiklai. Įrengtos 42 vietos dirbti su asmeniniais kompiuteriais

Veikia belaidės prieigos tinklas „EDUROAM“. Kompiuterių tinklo konfigūravimo instrukcijos pateikiamos universiteto intranete.
 

Specializuota programinė įranga:

Kokybinių duomenų analizės programa „SPSS IBM Statistics 22“ vienu metu gali dirbti 2 Universiteto bendruomenės nariai.
 

Naujienų prenumerata