English version

VDU recenzuojami mokslo žurnalai  
 1. Baltic Journal of Law & Politics
 2. Darbai ir dienos = Deeds and Days
 3. International Journal of Psychology: A Biopsychosocial Approach = Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris (leidžiamas kartu su University of Nebraska at Kearney)
 4. Kauno istorijos metraštis
 5. Meno istorija ir kritika = Art History & Criticism
 6. Socialinis darbas. Patirtis ir metodai = Social Work. Experience and Methods
 7. Vocational Training: Research and Reality = Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos (iki 2015 m. Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos = Vocational Education: Research and Reality) 
Anksčiau leisti mokslo žurnalai
 1. Agora: politinių komunikacijų studijos Neleidžiamas nuo 2017 m.
 2. Aukštojo mokslo kokybė = The Quality of Higher Education Neleidžiamas nuo 2015 m.
 3. Česlovo Milošo skaitymai = Czeslaw Milosz`s Readings Neleidžiamas nuo 2014 m.
 4. Grupės ir aplinkos  = Groups and Environments Neleidžiamas nuo 2016 m.
 5. International Journal of Area Studies (IJAS) (iki 2013 m. Regioninės studijos = Regional Studies) Neleidžiamas nuo 2017 m.
 6. International Journal of Baltic Law Neleidžiamas nuo 2008 m.
 7. Karjeros projektavimas: tyrimai ir konsultavimas = Career Designing: Research and Counselling Neleidžiamas nuo 2015 m.
 8. Laikas ir žodis: studentų mokslo darbai Neleidžiamas nuo 2011 m.
 9. Media Transformations = Žiniasklaidos transformacijos Neleidžiamas nuo 2016 m.
 10. Politikos mokslų almanachas Neleidžiamas nuo 2016 m.

Mokslo žurnalai, leidžiami bendradarbiaujant su kitomis institucijomis

 1. Archivum Lithuanicum
 2. Environmental Research, Engineering and Management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba
 3. Lietuvos metinė strateginė apžvalga
 4. Lithuanian annual strategic review

Naujienų prenumerata