English version

Universiteto magistrantūros baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų elektroninių dokumentų (ETD darbų) pateikimo į Universiteto institucinę talpyklą (VDU ePub) tvarka      

Magistrantūros studijų studentai iki viešojo gynimo datos likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms (daktaro disertacijos ir santraukos – 1 mėnesiui) pateikia  ETD darbą į VDU ePub pagal ETD darbo pateikimo instrukciją.

1. Pagrindiniai ETD darbo pateikimo etapai:

1.1. Studento registracija VDU ePub ir prisijungimas;
1.2. metaduomenų* apie studentą, ETD darbo vadovą, antraštę, 3–5 reikšminių žodžių, santraukų lietuvių ir anglų kalbomis  ir kt. metaduomenų pateikimas;
1.3. prieigos prie ETD darbo sąlygų pasirinkimas: 1) laisvai prieinamas internete, 2) prieinamas tik Universiteto intranete, 3) viešai neprieinamas. Maksimali galima embargo** laikotarpio trukmė, taikoma ETD darbui – 5 metai (60 mėnesių). Universitetas skatina skelbti darbus laisvai prieinamus internete.
1.4. ETD darbo failo pateikimas (pagrindinis Darbo failas turi būti pateiktas PDF forma. Autoriui pageidaujant, Darbas kaip priedas gali būti pateiktas ir kitais formatais);
1.5. licencinės sutarties patvirtinimas el. būdu.
1.6. Studentas apie ETD darbo pateikimą į VDU ePub gaus patvirtinančią informaciją el. laišku. Sulaukus bibliotekos atsakingo darbuotojo patvirtinimo dėl duomenų teisingumo, studentui leidžiama gintis ETD darbą.

Kilus neaiškumams Jums pagelbės atsakingi bibliotekos darbuotojai-konsultantai 

 


*Metaduomenys – duomenys apie Darbą (autorius, antraštė, reikšminiai žodžiai ir kt.).

**Embargo laikotarpis – Autoriaus nustatytas laikino draudimo laikotarpis nuo baigiamojo darbo pateikimo į VDU ePUB, per kurį ribojama viešoji prieiga prie Darbo.

 
Plagiavimo patikros programos
 
Ithenticate Instrukcija DAUGIAU

Naujienų prenumerata