English version

Vaclovo Biržiškos biblioteka

K. Donelaičio g. 52–218
LT-44244 Kaunas
Tel.: (8 37) 327863, 5402 (vidaus)
Kaip mus rasti (žemėlapis)

Darbo laikas

Bibliotekos švaros dieną ir valstybinių švenčių dienomis skaitytojai neaptarnaujami.

Gitana Virganavičienė   gitana.virganaviciene@vdu.lt
Atsakomybės sritis – Humanitarinių mokslų fakulteto ir Užsienio kalbų instituto bendruomenių informacinis aprūpinimas.
 
Giedrė Vilėniškytė   giedre.vileniskyte@vdu.lt
Atsakomybės sritis – Menų fakulteto bendruomenės informacinis aprūpinimas.
 
Simona Grušaitė   simona.grusaite@vdu.lt
Atsakomybės sritis – Katalikų teologijos fakulteto bendruomenės informacinis aprūpinimas.
 

Humanitarinių mokslų, Menų, Katalikų teologijos fakultetų, Užsienio kalbų instituto biblioteka, pradėjusi veikti 1990 m.

2003 metais, minint Lietuvos universiteto bibliotekos 80-metį, jai suteiktas profesoriaus Vaclovo Biržiškos vardas.

2015 m. atnaujintas bibliotekos interjeras (architektė Guoda Zykuvienė) pelnė „Metų įvykio“ nominaciją 10-ajame Universiteto talentų ir nominacijų vakare, užėmė trečiąją vietą konkurse „Sausoji statyba architektūroje“, gavo geriausio interjero titulą parodoje-konkurse „Architektūra: Kaunas 2015“.

 

Informacijos ištekliai:
  • Spausdinti informacijos ištekliai: per 45 tūkst. vnt. filosofijos, istorijos, menų, teologijos, filologijos, literatūros mokslo ir kitų susijusių sričių leidinių, užsienio kalbų studijų literatūra, dienraščiai. Fondas laisvai prieinamas vartotojams.

Specialiosios kolekcijos:

  • „100x100“ filosofijos leidinių kolekcija (Humanitarinių mokslų fakulteto Filosofijos katedros bendruomenės iniciatyva).
  • Rūtos Staliliūnaitės asmeninė biblioteka.
  • Azijos knygų erdvė (2016 m. perkeltas Čiunės Sugiharos namų bibliotekos Informacijos išteklių fondas).

Leidinių išdėstymo bibliotekoje schema

Leidinių paieška ir užsakymas: informacija apie spausdintus leidinius pateikiama bibliotekos kataloge ir VDU virtualioje bibliotekoje. Ilgesniam laikui skolinamus leidinius galima iš anksto užsisakyti.

Leidinių išdavimas/grąžinimas: leidiniai skaitomi vietoje arba skolinami 3 savaitėms ir 1 semestrui. Veikia leidinių išdavimo/grąžinimo savitarnos sistema. Pastato (K. Donelaičio g. 52) sienoje įtaisytas visą parą veikiantis išorinis knygų grąžinimo įrenginys.

  • Elektroniniai informacijos ištekliai:
 

Vartotojų mokymai ir konsultacijos:

  • Bibliotekos darbuotojai nuolat konsultuoja vartotojus klausimais, susijusiais su bibliotekos ištekliais ir paslaugomis, informacijos paieška bibliotekos svetainėje, studijoms tinkamų spausdintų ir elektroninių informacijos išteklių paieška bibliotekos kataloguose ir duomenų bazėse, kitomis bibliotekos paslaugomis.
  • MokymaiMokymų temą bei laiką galima iš anksto užsisakyti elektroniniu paštu, telefonu arba atėjus į biblioteką. 
 

Darbo vietos:

170 darbo vietų skaitytojams. 3 individualių/grupinių studijų patalpos (gali dirbti nuo 1 iki 4 asmenų). Užsakymas

Lankytojų, turinčių specialiųjų poreikių, studijų patalpa, aprūpinta jiems skirta įranga. Užsakymas

Poilsio kampas (12 minkštasuolių). 

 

Internetas:

Bibliotekoje yra 54 kompiuteriai, skirti studijoms ir mokslinei veiklai. Įrengtos 33 vietos dirbti su asmeniniais kompiuteriais.  

Veikia belaidės prieigos tinklas „Eduroam“. Kompiuterių tinklo konfigūravimo instrukcijos pateikiamos Universiteto intranete.

 

Specializuota programinė įranga:

Kokybinių duomenų analizės programa „SPSS IBM Statistics 22“ vienu metu gali dirbti 5 Universiteto bendruomenės nariai.

Kokybinių duomenų analizės programa „NVivo 10“ vienu metu gali dirbti 2 Universiteto bendruomenės nariai.

 

Naujienų prenumerata