English version

Bibliografinis žurnalo aprašas
pagal standartą LST ISO 690

Teisės apžvalga [Law review]. 1999, nr. 1- . Kaunas, 1999- . ISSN 1392-9232.

pagal Tarptautinį standartinį bibliografinį apraššą (ISBD)

Teisės apžvalga = Law review. – Nr. 1 (1999)- . - Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla : Teisės institutas, 1999- . – ISSN 1392-9232.

Naujienų prenumerata