English version

Bibliografinis žurnalo aprašas
pagal standartą LST ISO 690
 
Teatrologiniai eskizai. [Vytauto Didžiojo universitetas. Menų fakultetas. Teatrologijos katedra]. 2000, [t. 1]- . Kaunas, 2000- . ISSN 1822-6612.
 
pagal Tarptautinį standartinį bibliografinį aprašą (ISBD)
 
Teatrologiniai eskizai / [Vytauto Didžiojo universitetas. Menų fakultetas. Teatrologijos katedra].  – [Nr. 1] (2000)- . – Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakulteto Teatrologijos katedra, 2000- . –  ISSN 1822-6612.

Naujienų prenumerata