English version

 

Taylor & Francis

Aprašymas
 
Siekiant užtikrinti saugumą, nuo 2018 m. sausio 31 d. nebus palaikomos senesnės naršyklių, pvz., Internet Explorer 10, versijos. Prašome atnaujinti naršyklių versijas.
 
Duomenų bazės Taylor & Francis visateksčių žurnalų kolekcija biomedicinos, fizinių, humanitarinių, socialinių ir technologijos mokslų temomis. Suteikiama prieiga prie straipsnių nuo 1997 metų.
 
Prenumeruojamų  žurnalų sąrašas (1796 pav.)
 
VGTU leidžiami žurnalai yra atviros prieigos ir prieinami adresu http://journals.vgtu.lt/
1. Aviation
2. Creativity Studies
3. Engineering Structures and Technologies
4. Geodesy and Cartography
5. International Journal of Strategic Property Management
6. Journal of Architecture and Urbanism
7. Journal of Business Economics and Management
8. Journal of Civil Engineering and Management
9.Journal of Environmental Engineering and Landscape Management
10. Mathematical Modelling and Analysis
11. Technological and Economic Development of Economy
12. Transport
 
Prieigos terminas
 
Prenumeruojama iki 2018 m. gruodžio 31 d. 
 
Jungimosi būdai
 

Iš VDU kompiuterių tinklo - http://www.tandfonline.com/

Ne iš VDU kompiuterių tinklo - https://login.ezproxy.vdu.lt:2443/login  

 

 

Naujienų prenumerata